Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Bir Çok Gümrük İşleminde İmza Sirküsü Aranmayacak

21.06.2021
19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlanan Resmi Gazetede Gümrük Yönetmeliği, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği, Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik’te ve bir çok tebliğde değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklikler ile Resmi Gazete’de yer alan Yönetmelik ve Tebliğlere ilişkin yapılan işlemlerde İmza Sirküsü aranması uygulamasının yürürlükten kaldırılması yada bu anlama gelen ifadeleri içeren maddelerde revizyona gidilmiş oldu.


Buna göre bir çok gümrüğe ilişkin bir çok alanda imza sirküsü aranmayacak.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’ne ilişkin yapılan değişiklikle Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) başvurularında imza sirküleri aslı ya da örneği,

Gümrük Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, basitleştirme izni, geçici depolama yeri açıp işletme izni, antrepo yatırım izni, gümrük müşavirlerinin derneklerine yaptıkları başvurularında imza sirküleri,

Gümrüksüz Satış Mağazası açma ön izin başvurularında,

2 seri nolu Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliğinin Tecil ve Taksitlendirme Talep Formuna eklenecek belgeler arasında bulunan imza sirküleri,
Tır İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)’de yapılan değişiklikle taşıt onay belgesi başvurularında,

Transit Rejimi Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 4)’de yapılan değişiklikle, Kapsamlı teminat izni, kapsamlı teminatta indirim hakkı başvuruları,

Transit Rejimi Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 3)’de yapılan değişikle, Ham petrol, benzin, motorin, nafta, fuel-oil, gazyağı ve jet yakıtının transiti için yapılacak izin başvurularında,

Transit Rejimi Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 5)’de yapılan değişiklikle, Transit Rejimi çerçevesinde eşyanın havayolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin başvurularda,

Transit Rejimi Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 6 )’de yapılan değişiklikle, Ortak Transit ve Ulusal Transit Rejimleri çerçevesinde eşyanın demiryolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin başvurularda,

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde yapılan değişiklikle, Onaylanmış kişi statü belgesi başvurularında

imza sirküleri aranmayacak.


Söz konusu değişiklikleri aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz