Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Bir Çok Sektörde Sanayi Komiteleri Kuruluyor

25.04.2022
Bugün yayınlanan Resmi Gazetede bir çok sektör için Sanayi Komitesi kurulmasına dair Tebliğ yer aldı.

Tebliğler ile plan, program ve stratejilerde yer alan ilke ve hedefler doğrultusunda sektörlere ilişkin; sanayi ve teknoloji politikalarının hazırlanmasına katkı sağlamak, mevzuatın hazırlanması ve uygulanması konusunda yapılacak çalışmalara altyapı oluşturmak, sektörün sorunlarını tespit etmek ve bu sorunların çözüm yollarını bulmak amacıyla teknik komite oluşturmak ve bu teknik komitenin çalışma usul ve esaslarını belirlenmesi amaçlanıyor.

Komiteler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bağlı Sanayi Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak. Genel Müdürlük tarafından belirlenen toplantı gündemi, yazılı veya elektronik ortamda üyelerine gönderilecek. Üyelerin, gündeme ilişkin talepleri yazılı veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletilecek. Komite Başkanlığını Sanayi Genel Müdürü veya Genel Müdürlüğü Temsilcisi yürütecek.

Komitelerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yanı sıra ilgili diğer Bakanlıklardan ve Bakanlıkların ilgili Genel Müdürlüklerinden birer üye ile sektörden birlik, oda ve Derneklerden üyeler görev alacak.

Komitelerin Görevleri
- Kalkınma planları, program hedefleri ve stratejik planlarla ilgili yapılacak çalışmalarda görüş ve önerilerini sunmak ve böylece katkı sağlamak.
- İlgili mevzuatta yapılacak çalışmalarda görüş ve önerilerini sunmak ve böylece katkı sağlamak.
- Sektör politikasının döngüsel ekonominin gereklerine uyumlu olarak, dengeli ve süratli bir şekilde gelişmesini sağlamak, yenilikçi çalışmaları teşvik etmek ve sanayiye yönelik vizyon oluşturmak, gerekli desteklerin sağlanması için ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.
- Olağanüstü ve acil durumlarda sektörde yaşanan sorunları analiz ederek çözüm önerileri oluşturmak, ilgili kurum ve kuruluşlara önerilerini iletmek.
- Avrupa Birliği teknik mevzuatı, ulusal mevzuat ve standardizasyon konularında Bakanlık adına Genel Müdürlük tarafından yürütülen uyumlaştırma, uygulama, etki analizi, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde gerekli iş birliğini sağlamak.
- İlgili mevzuatın uygulanması hususunda sektörün karşılaştığı sorunları ve açıklığa kavuşturulması gereken konuları tespit etmek, tespit edilen bu hususlar doğrultusunda çözüm önerileri geliştirmek.
- Sektöre ilişkin; üretim, ithalat, ihracat bilgileri ile birlikte mevcut durumu tespit ve analiz etmek, değerlendirmelerde bulunmak.
- Asansör sanayi ve alt sektörleri hakkında alt çalışma grupları vasıtasıyla gerekli teknik çalışmaları yapmak ve bu çalışmaları raporlamak.
- Sektöre ilişkin gelişmeleri izlemek, düzenlenen ulusal ya da uluslararası toplantıları takip etmek.

Olarak belirtiliyor.

Söz Konusu Tebliğlerin Resmi Gazetede yer alan metinleri için aşağıdaki linklerden faydalanabilirsiniz.Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz