Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Birleşik Krallık Menşeli Eşyada İlave Gümrük Vergisi ve Başlamış İşlem Muafiyeti Hk.

20.01.2021
31.12.2020 tarihinde yayımlanan 3351 sayılı Karar ile; ilave gümrük vergilerine ilişkin olarak bugüne kadar yayımlanmış olan 35 adet Karar yürürlükten kaldırılarak, ilave gümrük vergisi uygulanacak ürünler tek bir Karar altında toplanmıştır.

31.12.2020 tarihinde yayımlanan 3351 sayılı Karar ile; ilave gümrük vergilerine ilişkin olarak bugüne kadar yayımlanmış olan 35 adet Karar yürürlükten kaldırılarak, ilave gümrük vergisi uygulanacak ürünler tek bir Karar altında toplanmıştır.

Söz konusu Kararın geçici maddelerinde “Birleşik Krallık Çıkışlı” eşyaya ilişkin hükümler bulunmaktadır.

01.01.2021 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan;
 
  • ATR eşliğinde gelen Birleşik Krallık çıkışlı Avrupa Birliği, Türkiye, Birleşik Krallık ve Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyaya 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde bu Karar kapsamındaki vergiler uygulanmayacaktır.
 
01.01.2021 tarihinden sonra Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan;
 
  • Birleşik Krallık çıkışlı ve menşeli eşya, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Sebest Ticaret Anlaşmasına uyum kapamında yayımlanacak olan düzenlemenin yürülüğe gireceği tarihe kadar, Karar eki listelerde “Diğer Ülkeler” sütunundaki gümrük vergisi doğrultusunda teminat alınarak ithal edilir.
 
Yukarıdaki mevzuat hükümleri incelendiğinde; Geçici 1. madde ile 28.02.2021 tarihine kadar İGV açısından başlamış işlem muafiyeti tanındığı anlaşılmaktadır.

Söz konusu muafiyetin şartlarına baktığımızda;
 
  • 01.01.2021 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesinin yapılmış olması,
  • ATR eşliğinde gelmesi,
  • Birleşik Krallık çıkışlı olması,
  • AB,TR,BK ve TR’nin taraf olduğu STA’lar çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli olması,
 
Gerekmektedir.

Dolayısıyla, AB üzerinden (örneğin Almanya’dan) gelen bir eşya; Birleşik Krallık menşeli olsa, ATR eşliğinde gelse ve yüklemesi 01.01.2021 tarihinden önce olsa dahi, “Birleşik Krallık çıkışlı olma” şartını sağlamadığından, İGV açısından söz konusu muafiyetten yararlanamayabilir. Yapılacak işlemlerde bu ihtimalin göz önünde bulundurulması tavsiye edilmektedir. 


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz