Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Cam Elyafı Takviye Malzemelerinde Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin

1.11.2021
30 Ekim Cumartesi günü İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/49) yer aldı.

Tebliğ ile yerli üretici tarafından başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “cam elyafı takviye malzemeleri (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç; taşlama ve kesici disklerde kullanılan delikli disk şeklindeki cam dokuma hariç)” ürünü ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanıyor.

Soruşturma Konusu Ürün
Söz konusu tebliğde soruşturma konusu ürün, 7019.11.00.00.00, 7019.12.00.00.00, 7019.19.10.00.00, 7019.19.90.00.00, 7019.31.00.00.00, 7019.90.00.10.00 ve 7019.90.00.30.00 GTİP’leri altında yer alan “cam elyafı takviye malzemeleri (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç; taşlama ve kesici disklerde kullanılan delikli disk şeklindeki cam dokuma hariç)” tanımlı ürün olduğu belirtiliyor.


Mevcut Önlem
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1) ile ÇHC menşeli “cam elyafı takviye malzemeleri”nin ithalinde CIF bedelin %20,20’si ve %23,75’i oranında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştu.

Yerli üretici Cam Elyaf Sanayii A.Ş. firması tarafından söz konusu önlemin dampingli ithalatın yerli üretim dalı üzerinde oluşturduğu zararın ortadan kalkması için yeterli olmadığı iddiasıyla yapılan başvuru üzerine başlatılan AGGS, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/5) ile sonuçlandırılmış ve dampinge karşı önlem oranları CIF bedelinin %24,50’si ve %35,75’i olmak üzere güncellenmişti.

Diğer taraftan, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile “boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar” söz konusu önlem kapsamı haricinde tutulmuştu.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/48) ile mevcut önlemin yürürlükte bulunduğu kapsam ve seviyede uygulanmaya devam edilmesine karar verilmişti.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile “taşlama ve kesici disklerde kullanılan delikli disk şeklindeki cam dokuma” söz konusu önlem kapsamı haricinde tutulmuştu.

Soruşturma Açılmasının Nedeni
Söz konusu Tebliğ’de, yerli üretim dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi neticesinde, uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu ve bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşıldığı belirtiliyor.

Karar ve işlemler
Yapılan inceleme sonucunda, bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ile ÇHC menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak bir NGGS açılmasına karar verildi.

Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıkayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz