Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Çin Menşeli Fermuarda Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin

1.11.2021
30 Ekim Cumartesi günü yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/50) yer aldı.

Tebliğ ile Yerli üreticiler tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9607.11 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı "Dişleri adi metallerden olanlar" ve 9607.19 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı "Diğerleri" ürünlerine yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanıyor.

Soruşturma Konusu Ürün
Tebliğde soruşturma konusu ürünün ÇHC menşeli 9607.11 GTP’i altında "Dişleri adi metallerden olanlar" olarak kayıtlı ve 9607.19 GTP’i altında "Diğerleri" olarak kayıtlı “kayarak işleyen fermuarlar” olduğu belirtiliyor.

Mevcut Önlem

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2005/7) ile ÇHC menşeli 9607.11 GTP altında kayıtlı "Dişleri adi metallerden olanlar" ve 9607.19 GTP altında kayıtlı "Diğerleri" ithalatında 3 ABD doları/kg seviyesinde dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştu.

Söz konusu önlem yürütülen ilk NGGS sonucunda, İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/29) ile aynı şekilde devam ettirilmişti.

Gerçekleştirilen ikinci NGGS neticesinde, 2 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/43) ile söz konusu önlem aynı şekilde uygulanmaya devam ettirilmişti.


Soruşturma Açılmasının Nedeni
Söz konusu Tebliğde yerli üretim dalı tarafından ÇHC menşeli soruşturma konusu ürüne yönelik olarak iletilen başvurunun incelenmesi neticesinde, uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşıldığı bildidiliyor.

Karar ve İşlemler
Yapılan inceleme sonucunda, bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ile ÇHC menşeli 9607.11 GTP altında kayıtlı "Dişleri adi metallerden olanlar" ve 9607.19 GTP altında kayıtlı "Diğerleri" ürünlerine yönelik olarak bir NGGS açılmasına karar verildi.

Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz