Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Çin ve Vietnam Menşeli Plastik Ürünlere Dampinge Karşı Önlem

6.05.2021
Çin ve Vietnam Menşeli Plastik Ürünlere Dampinge Karşı Önlem Getirildi. Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/24) yer aldı.

Tebliğ ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30) ile Çin Halk Cumhuriyeti ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.19 ve 3926.90.97.90.18 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında sınıflandırılan “polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar)” ithalatına yönelik olarak başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulması amaçlanıyor.

Buna göre;

3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.97.90.18 GTİP’te yer alan Polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucata (yalnız dokuma brandalar) yönelik olarak Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlara 1,06 ABD Doları/ Kg, Vietnam Menşeli olanlara 1,16 ABD Doları/ Kg dampinge karşı önlem uygulanacak.

Tebliğ bugün yürürlüğe giriyor.

Resmi Gazete için tıklayınız.
Tebliğ eki için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz