Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali ve Süreler (Altın/Altın Mücevharat) Hk.

28.03.2021
Kıymetli maden ve taşların, 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması, Dahilde İşleme İzni kapsamında gerçekleştirilmektedir.

7108 ve 7113.19 tarifesindeki altın/altın mücevherci eşyası için düzenlenecek dahilde işleme izinlerine uygulanacak dahilde işleme tedbirlerini düzenleyen 2021/5 sayılı Genelge yürülükten kaldırılarak, 2021/10 sayılı sayılı Genelge yayımlanmıştır.

2021/5 sayılı Genelgenin yürürlükten kaldırılması neticesinde düzenleme kapsamından çıkarılan hususlar kırmızı ile, yeni düzenleme kapsamında değişen hususlar sarı ile vurgulanmaktadır.
 • Dahilde işleme izninin, ithal eşyası Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeden önce alınması gerekmektedir.
 • İzin başvurusu, ayrıca aşağıda belirtilen hususların da karşılanıp karşılanmadığı bakımından gümrük idaresince incelenir.
  • İzin başvuru tarihi itibariyle firma adına düzenlenen açık izinler kapsamında miktar bazında taahhüt edilen ihracatın asgari %80’inin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği kontrol edilerek, ihracat taahhüdünün asgari %80’inin gerçekleştirilmesi şartını sağlamayan izin başvuruları doğrudan gümrük idaresince reddedilir.
 •  
  • İzin başvuru tarihinden geriye doğru oniki aylık dönem içerisinde firma adına düzenlenen tüm izinler kapsamında miktar bazında taahhüt edilen ihracatın asgari %80’inin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği kontrol edilerek, ihracat taahhüdünün asgari %80’inin gerçekleştirilmesi şartını sağlamayan izin başvuruları doğrudan gümrük idaresince reddedilir.
  • Dahilde işleme izni kapsamında ithal edilebilecek altın miktarı;
   • İlk defa yapılan izin başvurusuna konu dahilde işleme izinlerinde; kapasite raporunda belirtilen, dahilde işleme izin süresine tekabül eden üretim miktarının azami 1/4’ü esas alınarak,
   • Miktar bazında ihracat taahhütlerini, %80-%100 (%100 hariç) arasında gerçekleştirenler için, kapasite raporunda dahilde işleme izin süresine tekabül eden üretim miktarının azami 1/4’ü ½’si esas alınarak,
   • Miktar bazında ihracat taahhütlerinin %100’ünü gerçekleştirenler için, kapasite raporunda dahilde işleme izin süresine tekabül eden üretim miktarının tamamı esas alınarak, belirlenir.

 (Genelge’de; yukarıda maddeler halinde açıklanan altın miktarının hesaplanmasına ilişkin örneklere de yer verilmektedir.)

 • Dahilde işleme izinlerinde süreleri düzenleyen 2013/19 sayılı Genelge’de kıymetli maden ve taşlara ilişkin izin süreleri tablosunda “6 ay” olarak belirlenmiş olan süre ise, “ 4 ay” olarak yeniden düzenlenmiştir.
 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz