Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Demir ve Çelikten Boru Bağlantı Parçalarına NGGS Açıldı

16.04.2021
Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/20) yer aldı.

Tebliğ ile yerli üreticiler tarafından Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 7307.91.00.00.00, 7307.93.11.00.11, 7307.93.11.00.12 ve 7307.93.19.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında kayıtlı “demir veya çelikten belirli boru bağlantı parçaları” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanıyor.

24/7/2020 tarihli ve 31195 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/15) vasıtasıyla mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştu.

Tebliğde yerli üretim dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi neticesinde, başvuruda ÇHC menşeli önlem konusu ürüne yönelik uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu ve bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu belirtiliyor.

Mevcut Önlem
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2010/2) ile ÇHC menşeli 7307.91.00.00.00, 7307.93.11.00.11, 7307.93.11.00.12 ve 7307.93.19.00.00 GTİP’leri altında kayıtlı “demir veya çelikten belirli boru bağlantı parçaları”nın ithalinde 663 ABD doları/ton tutarında dampinge karşı kesin önlem uygulanmaya başlanmıştı.

Söz konusu önlemin yürürlükten kalkma süresinin bitiminden önce yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru üzerine açılan NGGS, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/13) ile sonuçlandırılmış anılan soruşturma sonucunda dampinge karşı kesin önlemin aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmişti.

Karar
Yapılan inceleme sonucunda, NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığı, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ile ÇHC menşeli 7307.91.00.00.00 GTİP altında kayıtlı “flanşlar”, 7307.93.11.00.11 GTİP altında kayıtlı “dirsekler”, 7307.93.11.00.12 GTİP altında kayıtlı “kavisler” ve 7307.93.19.00.00 GTİP altında kayıtlı “diğerleri” ürününe yönelik olarak bir NGGS açılmasına karar verildi.

Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz