Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Deri Taklidi Mensucata Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin

1.11.2021
30 Ekim Cumartesi günü yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/48) yer aldı.

Tebliğ ile yerli üretici tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş – deri taklidi/diğerleri” ürünü ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanıyor.

Soruşturma Konusu Ürün
Söz konusu tebliğ kapsamında soruşturma konusu ürün, 5903.20.10.10.00, 5903.20.10.90.00, 5903.20.90.10.00 ve 5903.20.90.90.00 GTİP’leri altında yer alan “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş – deri taklidi/diğerleri” tanımlı ürün olduğu belirtiliyor.

Soruşturmanın Açılma Sebebi
Yerli üretim dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi neticesinde, uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu ve bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşıldığı belirtildi.


Mevcut Önlem
Söz konusu ürüne ilişkin olarak İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/2) ile ÇHC menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak 1 ABD Doları/kg ve 2,2 ABD Doları/kg tutarında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştu.

Daha sonra İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/28) ile tamamlanan birinci NGGS ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/44) ile tamamlanan ikinci NGGS’de, yürürlükte olan dampinge karşı önlemin aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmişti.

Karar ve İşlemler
Yapılan inceleme sonucunda, bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ile ÇHC menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak bir NGGS açılmasına karar verildi.

Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıkayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz