Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

“Dolgu Lastiklerin – 4012” Sınıflandırılması Hk.

11.12.2020
“Dolgu Lastik” ticari tanımlı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin gümrük idarelerinde farklı uygulamaların önüne geçmek üzere Gümrükler Genel Müdürlüğü 4012 tarife pozisyonu izahnamesine dair 59320078 sayılı yazıyı yayımlamıştır.

Dolgu Lastik” ticari tanımlı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin gümrük idarelerinde farklı uygulamaların önüne geçmek üzere Gümrükler Genel Müdürlüğü 4012 tarife pozisyonu izahnamesine dair 59320078 sayılı yazıyı yayımlamıştır.
 
G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı
4012 Kauçuktan sırt geçirilmiş veya kullanılmış dış lastikler; kauçuktan dolgu lastikleri veya tekerlek bandajları, dış lastikler için sırtlar ve kolanlar:

Bahse konu yazıda:

4012 pozisyonu açıklamalarında "Dolgu lastikleri (katı lastikler), tekerlekli oyuncaklarda ve tekerlekli mobilyalarda kullanılırlar." denilmektedir. İzahnamenin aslını oluşturan Harmonized System Explanatory Notes (Armonize Sistem Açıklama Notlarının) İngilizce oıjinal dilindeki metininde bu ifade "Solid tyres are used, for example, on wheeled toys and mobile articles of furniture." (Dolgu lastikleri, örneğin, tekerlekli oyuncaklarda ve tekerlekli mobilyalarda kullanılırlar.) olarak yer almaktadır. Bu ifade ile dolgu lastiklerin kullanım alanlarına örnek verildiği anlaşılmaktadır.

Bu sebeple aynı özellikleri taşıyan ancak tekerlekli oyuncak veya tekerlekli mobilyada kullanılmayan dolgu lastiklerin de bu pozisyonda sınıflandırılması gerekmektedir.


Denilmektedir.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz