Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Etilen Polimerden Olan Plastik Atıklarının İthali Yasaklandı

18.05.2021
Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2021/33) yer aldı.

Tebliğ ile Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)’e bir geçici madde eklendi ve bazı değişiklikler yapıldı.

Tebliğin ithali uygunluk denetimine tabi atıklar isimli Ek-1 tablosundan 3915.10.00.00.00 GTİP ‘Etilen Polimerlerinden Olanlar’ satırı çıkarıldı. Söz konusu eşya İthali Yasak Diğer Atıklar isimli Ek-2/B listesine eklendi.

Tebliğe eklenen geçici madde ile yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce (bugün) çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş 3915.10.00.00.00 GTİP’li atıkların ithali, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş gün süreyle yapılan değişiklikten önceki hükümler uygulanacak.

Resmi Gazeteye ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz