Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Fas'ın Ülkemizden Hazırgiyim ve Tekstil Ürünleri İthalatında Vergi Oranlarını Arttırması Hk.

20.01.2021
Türkiye ve Fas arasında 2006 yılında uygulamaya konulmuş olan bir serbest ticaret anlaşması bulunmakta olup, bu anlaşmanın da etkisiyle Türkiye’nin Fas’a gerçekleştirdiği ihracat süreç içerisinde artarak 2019 yılı itibariyle 2,3 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır. Buna mukabil, Fas'tan ülkemize 700 milyon dolar ithalat yapılmaktadır.

Türkiye ve Fas arasında 2006 yılında uygulamaya konulmuş olan bir serbest ticaret anlaşması bulunmakta olup, bu anlaşmanın da etkisiyle Türkiye’nin Fas’a gerçekleştirdiği ihracat süreç içerisinde artarak 2019 yılı itibariyle 2,3 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır. Buna mukabil, Fas'tan ülkemize 700 milyon dolar ithalat yapılmaktadır.

Bahse konu ihracatın önemli bir kısmını tekstil ürünleri oluşturmaktadır. 2019 yılında; 50 – 63. fasıllardan gerçekleşen toplam ihracat miktarı 343 Milyon USD seviyesindedir.

Yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) “Geçici Uyum Önlemleri” başlıklı 17. maddesine dayanarak Fas 2018 yılından bu yana muhtelif ilave vergi uygulamalarını yürürlüğe koymaktadır.

Fas tarafından 9 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe konulan ve 31 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecek olan, ülkemizden ithalatı gerçekleştirilen bazı hazır giyim ve tekstil ürünlerine yönelik mevcut MFN oranının %90’ı oranında uygulanan korunma önlemi vergi oranlarında 2021 yılı için değişiklik yapıldığı belirtilmektedir.

Ortak vergi rejimi kapsamında %10 ve %17,5 oranlarına tabi olan ve 2020 yılında %30 olarak açıklanan bazı hazırgiyim ve tekstil ürünleri için ithalat vergisi oranının 2021 yılı için %40’a yükseltildiği belirtilmektedir.

Dolayısıyla, Türkiye’den yapılan belirli hazırgiyim ve tekstil ürünleri ithalatında, 2020 yılında %30 ithalat vergi oranı baz alınarak %27 oranında uygulanan korunma önlemi uygulaması, 2021 yılı için %40 ithalat vergi oranı baz alınarak hesaplanmış ve uygulanan korunma önlemi vergisi oranı %36 olarak belirlenmiştir. 

Aşağıda bağlantısına yer verilen Fas Gümrük Sirküleri’nin I nolu ekinde Türkiye menşeli ve korunma önlemine tabi olan ilgili ürünlerin yeni uygulamaya göre güncellenmiş vergi oranları,  II nolu Ekte ise korunma önlemi vergi uygulamasından hariç tutulan ürünlerin listesi yer almaktadır.

İTKİB’in konuya ilişkin duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Fas Gümrük Sirkülerine ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz