Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Geri Gelen Eşyada Kayıt Belgesi Kaldırıldı

26.02.2022
Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yer aldı.

Tebliğ ile ithalatta aranan kayıt belgesi uygulamasında değişikliğe gidildi.

2022/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in 2. Maddesine bir ekleme yapıldı.

Buna göre;
Tebliğ’in Kayda Alınan Eşya Listesi (Ek-1) kapsamında yer alan ürünlerin Gümrük Kanunun 168 ila 171. Maddelerinde yer alan Geri Gelen Eşya ve Deniz Balıkçılığı Ürünleri ve Denizden Çıkartılan Diğer Ürünlerin ithalatında kayır belgesi aranmayacak.

Tebliğde yapılan değişiklikle 1108.11 GTP yer alan buğday nişastası Kayda Alma Eşya Listesine (Ek-1) dahi edildi. Buna göre buğday nişastası ithalatında kayıt belgesi aranacak.

Tebliğin “Kayıt Belgesi Başvurusuna Eklenecek Belgeler” isimli Ek-2 no lu ekinde yer alan 1 maddesinde değişiklik yapıldı.

Buna göre;
Tebliğ kapsamında beyan sahibinden istenen sicil tasdiknamesinin aslı veya noter onaylı örneğinin ithalatçının, esnaf veya sanatkâr olması durumunda Esnaf ve Sanatkâr Sicil Müdürlüğünce düzenlenen esnaf ve sanatkâr sicil tasdiknamesinin aslı veya noter onaylı örneği, gerçek kişi olması durumunda başvuru tarihi itibarıyla geçerli ve noter tasdikli imza beyanı aranması yönünde bir düzenleme yapıldı. Beyan sahibinin ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekâletname aranacak.

Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz