Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Gümrük Kabahatlerinde İçtima Kuralının Uygulaması Hk.

1.02.2021
Kabahatler Kanununun “İçtima” başlıklı 15/1. maddesi ile; “Bir fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi halinde bu kabahatlere ilişkin tanımlarda sadece idarî para cezası öngörülmüşse, en ağır idarî para cezası verileceği, Bu kabahatlerle ilgili olarak kanunda idarî para cezasından başka idarî yaptırımlar da öngörülmüş ise, bu yaptırımların her birinin uygulanmasına karar verileceği,”

Kabahatler Kanununun “İçtima” başlıklı 15/1. maddesi ile;
 
  • “Bir fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi halinde bu kabahatlere ilişkin tanımlarda sadece idarî para cezası öngörülmüşse, en ağır idarî para cezası verileceği,
  • Bu kabahatlerle ilgili olarak kanunda idarî para cezasından başka idarî yaptırımlar da öngörülmüş ise, bu yaptırımların her birinin uygulanmasına karar verileceği,”
Hüküm altına alınmıştır.

Gümrük Kanununun “Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar” başlığı altında yer alan 234 ile 235 inci maddelerine konu yaptırımların birlikte uygulanıp uygulanmayacağına dair tereddütler üzerine; Gümrükler Genel Müdürlüğü 60704082 sayılı yazıyı yayımlamıştır.
 
  • Serbest dolaşıma giriş beyanının hem 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234/1-(b) maddesini hem de 235/1-(c) maddesini ihlal ettiği hallerde yükümlünün, bu ihlaller için belirlenen idari para cezalarından en ağır olanı ile cezalandırılmasının,
  • Kanunun 235/4-(c) bendinde idari para cezasından farklı bir yaptırım belirlendiğinden, bu yaptırımın da (şartlar oluşmuşsa) ayrıca uygulanmasının,
Gerektiği ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz