Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Gümrük Müşavirlerinin Sorumluluğu ve Firmalara Kesilen Cezalar

5.04.2021
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği, Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Serme Genel Müdürlüğü muhatap “Gümrük Müşavirlerinin Sorumlulukları, Kendilerine ve Firmalarına Kesilen Cezalar” hakkında bir yazı yayımladı.

Konuyla ilgili önceki tarihli Gümrük Müşavir Dernekleri ortak yazısında ilgili makama Gümrük Müşavirlerinin Sorumluluğu bağlamında, Gümrük Müşavirlerinin kendilerine ve işlem yaptıkları firmalarına Kabahatler Kanunu ve Gümrük Kanunu gereğince Gümrük İdarelerince uygulanan cezalarla ilgili görüşleri ve konu hakkında yaşanan mağduriyet iletildi.

21.05.2020 tarihli ve 54492374 sayılı yasa ile kontrol şubelerince yapılan çalışmalarda bir vergi kaybına sebebiyet verildiğinin tespit edilmesi halinde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Gümrük Genel Tebliği Tahsilat İşlemleri Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2013/38 sayılı Genelgesinin ilgili maddelerinden hareketle iştirak açısından da konunun değerlendirilmesinin istendiği, yapılan incelemede Gümrük İdarelerinin sübjektif görüşüne istinaden iştirak hükümlerinden hareketle, Gümrük Müşavirlerine idari para cezası hükmedildiğine dair işlemlere rastlanılmadığının ifade edildiği anımsatıldı.

İGMD tarafından aynı konu bir kez daha hatırlatılarak konuya ilişkin “Ceza hukukunda suça iştirak, bir suç işleme kararının icrası kapsamında birden fazla kişi tarafından fikir ve eylem birliği içinde birlikte suç işlenmesini ifade eder. (FCK m 37) Suça iştirak, bir kişi tarafından işlenebilecek bir suçun aralarında anlaşmak ve işbirliği yapmak suretiyle birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesidir. Ancak kasten islenen suçlar iştirak halinde işlenebilir, taksirle işlenen suçlara iştirak mümkün değildir. Taksirli suçlarda herkes kendi kusuru oranında sorumludur." görüşünün aktarıldığı ifade edildi.

Yazıda devamla, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 181/2 maddesi gereğince; beyan sahibi olarak esas yükümlünün sorumluluğunun yanında, Gümrük Yönetmeliği'nin 186’ıncı maddesi gereğince görevli memurların beyanın kontrolü, gümrük vergileri ile gümrük idaresince tahakkuk gereken diğer vergileri tahakkuk ettirmek veya muaflık hükümlerini uygulamak, gümrük mevzuatı, dış ticaret mevzuatı ile diğer mevzuat hükümlerini yürütmekle görevli olduklarının aşikâr olduğu vurgulandı.

Gümrük İdaresinin Gümrük Kanunu ve Kabahatler Kanunu ile ilgili uyguladığı cezalara ilişkin gümrük müşavirlerinin dava konusu yaptığı Vergi Mahkemeleri dâhil, Bölge İdare Mahkemelerinde epeyce ihtilaf konusu olan başvurularının bulunduğu belirtildi. Söz konusu davaların birçoğunda gümrük müşavirleri lehine, idare aleyhine neticelenen davaların bulunmakta olduğu ve konu hakkında mağduriyet yaşandığı belirtilerek, ilgili açıklamaların değerlendirilip tekrar gözden geçirilmesi talep edildi.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz