Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Gümrük Müşavirliği Ücretlerine Zam

28.12.2021
Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ 2022

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yer aldı.

Tebliğde Gümrük Müşavirliği Ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı.

Yapılan değişiklikle Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine yüzde 36 (Otuz Altı) oranında zam yapıldı.

Tebliğde yapılan diğer değişiklikler şu şekilde;

Söz konusu tebliğin ‘Asgari Ücret Tarifesine İlişkin uygulama Esasları’ başlıklı 5. Maddesinin 1. Fıkrasının (ç) bendinde yer alan 7.000 ibaresi 9.500 olarak değiştirildi.

Tebliğin söz konusu maddesi İTH-13 kodu olarak belirtiliyor. Maddeye ilişkin açıklamalarda her bir ithalat beyannamesi itibariyle CIF kıymet esasına göre alınacak minimum gümrük müşavirliği ücretlerin belirleniyor.


“İTH-13 Her bir ithalat beyannamesi itibariyle, yukarıdaki ücretlerden az olmamak üzere, CIF kıymet esasına
göre alınacak gümrük müşavirliği hizmetleri aşağıdaki şekilde kademeli olarak uygulanır.

a) CIF Kıymeti 0- 40.000 USD'ye kadar olan işlemlerde tarifede belirlenen tutarlar uygulanır.

b) CIF Kıymeti 40.001-200.000 USD'ye kadar. 40.000 USD'yi aşan kısım için %0.3'ü (binde üç)
uygulanır.(a+b)

c) CIF Kıymeti 200.001 -2.000.000 USD'ye kadar, 200.000 USD' yi aşan kısım için % 0,1'i (binde bir
uygulanır.(a+b+c)

d) CIF Kıymeti 2.000.001 -10.000.000 USD'ye kadar, 2.000.000 USD' yi aşan kısım için
% 0,01 'i (onbinde bir) uygulanır .(a+b+c+d)

e) CIF Kıymeti 10.000.000 USD'den fazla olan işlemlerde, 10.000.000 USD'ye kadar yukarıda belirtilen şekilde kademeli olarak asgari ücret belirlenir. 10.000.001 USD'den fazla olan işlemlerde ise CIF kıymetin %0,003'(yüzbinde üç)’ünden az olmamak üzere, tarafların anlaşmasıyla asgari ücret belirlenir. (a-b+c+d+e)”

Tebliğin 5. Maddesinin 1. Fıkrasının (e) bendine ise yeni ekleme yapıldı.

“Kamu kurumu adına tescil edilen beyannameler için verilen gümrük müşavirliği hizmetinde; kamu kurumu tarafından yapılan sözleşme kapsamında söz konusu hizmet bedelinin sözleşmeye taraf firma tarafından karşılanacağı belirlenmişse hizmet bedeli faturası/serbest meslek makbuzu sözleşmeye taraf firma adına düzenlenebilir.”

Tebliğe ilişkin uygulamaya yönelik oluşabilecek zorunlu ve özel durumları inceleyip sonuçlandırma yetkisi Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’nden alınarak Gümrükler Genel Müdürlüğü yetkisine verildi.
 
Resmi Gazete için tıklayınız. (2022 Tebliğ)
Tebliğ eki için tıklayınız. (2022 Ücret Tarifesi)


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz