Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Gümrük Vergisi Muafiyetinde Sağlayan 15481 Sayılı Kararda Önemli Değişikler

15.03.2022
Gümrük Vergisi Muafiyetinde Sağlayan 15481 Sayılı Kararda Önemli Değişikler Yapıldı.

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılması Dair Karar yer aldı.

Karar ile 2009/15481 sayılı Bakalar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.

Kararda yapılan değişiklikleri içeren Değişim Tablosu için tıklayınız.

Karar yapılan değişikliklerden bazıları şu şekilde;

Kararın Posta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşya başlıklı 45 nci maddesinde yer verilen Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir tüzel kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya için belirlenen 22 Avro tutarında ki limit kaldırıldı.

Kararın beşinci kısmının üçüncü bölümde yer alan “Gerçek Kişilerce Serbest Dolaşıma Sokulacak Diğer Eşya” başlığı “Serbest Dolaşıma Sokulacak Diğer Eşya” olarak değiştirildi.

Kararda yer alan Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşyaya uygulanacak vergi oranları değiştirildi.

Buna göre;

Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 150 Avro’yu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 Avro'yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden;

AB Ülkeleri
Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda % 18,

Diğer Ülkeler
Diğer ülkelerden gelmesi durumunda % 20 olarak uygulanan oran % 30’a çıkarıldı,

ÖTV’ye Tabi Eşya
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlarda ilave % 20

oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek.


Kitap ve Basılı Yayın
Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın için %0 (sıfır) oranında uygulanmaya devam edilecek.

22 Avroyu Geçmeyen Tüzel Kişiye Gelen Eşya
Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir tüzel kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 22’ Avro’yu geçmeyen eşyanın değeri üzerinden;

AB Ülkeleri
Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda % 18,

Diğer Ülkeler
Diğer ülkelerden gelmesi durumunda % 20 olarak uygulanan oran % 30’a çıkarıldı,

ÖTV’ye Tabi Eşya
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlarda ilave % 20

oranlarda tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek.

Hediyelik Eşya
Kıymeti 1500 Avro’yu geçmemek şartıyla, yolcu beraberinde gelen Yolcu Beraberi Kişisel Eşya Listesi kapsamı dışından lakan ve değeri her bir yolcu için toplam gerçek kıymeti 430 Avro'yu geçmeyen (15 yaşından küçük yolcular için bu miktar 150 Avro) hediyelik eşya limitinin üzerinde olan ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın değeri üzerinden

AB Ülkeleri
Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda % 18,

Diğer Ülkeler
Diğer ülkelerden gelmesi durumunda % 20 olarak uygulanan oran % 30’a çıkarıldı,

ÖTV’ye Tabi Eşya
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlarda ilave % 20

oranlarda tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek.

Söz konusu limitler dahilinde getirilen eşyanın brüt 30 kilogramı geçmemesi gerekiyor.

Diplomatik eşya ve kişisel eşya kapsamı yolcu eşyasının posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi halinde kıymet ve ağırlık sınır uygulanmıyor.

Savunma Sanayi
Karar kapsamında Savunma Sanayine yönelik bazı durumlara ilişkin olarak gümrük vergisi muafiyeti getirildi.

Araştırma Amaçlı Ürünler
Tıbbi tetkik amacıyla getirilen ürünler için gümrük vergisi muafiyeti uygulanabilecek. Söz konusu biyolojik materyallerin Sağlık Bakanlığından ruhsatlandırılmış Tıbbi Laboratuvarlar ve Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri adına gönderilmesi gerekiyor.

Yasaklama Kısıtlama ve Yaptırımlar
Kararın Yasaklama Kısıtlama ve Yaptırımlar başlıklı 107 nci maddesine yeni bir fıkra eklendi. Buna göre;

Kararın Milli savunma ve iç güvenlik kapsamında serbest dolaşıma sokulan eşya başlıklı 67 maddesi kapsamında serbest dolaşıma sokulan motorlu nakil vasıtalarının beyanname tescil tarihi üzerinden 10 yıl geçmediği müddetçe satışı yapılamayacak. 10 yıldan sonra satışı yapılan söz konusu motorlu nakil vasıtalarında gümrük vergisi aranmayacak.

Hızlı Kargo Yetkisi Genişletildi
Kararın Posta İdaresi ya da Hızlı Kargo Taşımacılığı Yapan Şirketlerin Dolaylı Temsilci Olarak Yetkili Kılınmasına İlişkin Şartlar, Dolaylı temsil yetkisi verilmesine ilişkin koşullar başlıklı 126 ncı maddesi değişiklik yapıldı.

Buna göre Gümrük Kanununun 225 inci maddesi uyarınca, posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da gönderilen;

Bakanlıkça basitleştirilen gümrük beyanı kapsamında serbest dolaşıma girişi rejimine konu;

Kararın 45 nci madde kapsamında ki (Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 150 Avro'yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın) eşyanın,

Kararın 58 inci madde kapsamındaki (kişisel eşya Ek-9) eşyanın,

Kararın 62 nci maddenin birinci (Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 150 Avro’yu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 Avro'yu geçmeyen ilaç), ikinci (Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın) ve üçüncü (Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir tüzel kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 22’ Avro’yu geçmeyen eşya) fıkraları kapsamındaki eşyanın,

Kararın KDV ve ÖTV istisna belgelerine sahip kurumlar tarafından getirilecek ola 69 uncu (Kitap, yayın ve belge), 70 inci (Görsel ve işitsel malzeme) ve 71 inci (Bilimsel alet, cihaz ve malzemeler) maddeler kapsamında eşyanın,

Kararın 86 ncı madde kapsamındaki (Önemli değeri olmayan numunelik eşya ve modeller) eşyanın,

Kararın 91 inci madde kapsamındaki (İnceleme, analiz veya test amaçlı eşya) eşyanın,

Kararın 100 üncü maddenin birinci fıkrasının (ö) bendi kapsamındaki (Kamu kurum ve kuruluşlarına, kütüphanelere, müzelere, eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan kuruluşlara gönderilen veya bunlar tarafından temin edilen kitap veya basılı yayın.) eşyanın,

Elçilik, konsolosluk veya milletlerarası kuruluşlar adına gelen diplomatik eşyanın,

Normal usulde beyan edilecek olan, serbest dolaşıma girişi rejimine konu; değeri 150 Avro’yu aşan ancak 1500 Avro’yu aşmayan, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın,

Bakanlıkça basitleştirilen gümrük beynaı kapsamında ihracat rejimine konu; miktarı brüt 30 kilogramı ve değeri 1500 Avro’yu geçmeyen eşyanın,

gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ile Bakanlıkça belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetki verildi.

Bu yetkiyi kullanan hızlı kargo şirketlerinin gümrük müşaviri çalıştırması gerekiyor.
 
Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz