Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik - AB’den ATR Eşliğinde Gelen Eşyada Menşe Şahadetnamesi İbrazı Hk.

11.12.2020
Gümrük Yönetmeliğinin 205. Maddesi “Ticaret Politikası Önlemleri, İlave Gümrük Vergisi ve Diğer Mali Yükümlülükler” başlığını taşımakta ve 205. Maddenin 4. Fıkrasında söz konusu önlem ve yükümlülüklerin hangi hallerde aranıp aranmayacağına dair hükümleri içermektedir.

Gümrük Yönetmeliğinin 205. Maddesi “Ticaret Politikası Önlemleri, İlave Gümrük Vergisi ve Diğer Mali Yükümlülükler” başlığını taşımakta ve 205. Maddenin 4. Fıkrasında söz konusu önlem ve yükümlülüklerin hangi hallerde aranıp aranmayacağına dair hükümleri içermektedir.

AB üyesi ülkelerden ATR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelecek eşyadan menşe şahadetnamesi sunulmasına/sunulmamasına ilişkin 205/4-ç bendi 10.12.2020 tarihli düzenleme ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

205/4

Bu maddede bahsi geçen önlemlere, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşyadan;

ç) Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği çerçevesinde eşyanın serbest dolaşım statüsünü tevsiken A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmesi halinde, ithalata konu eşyanın menşeini belirleme konusunda Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan durumlar saklı kalmak kaydıyla,

ç) Türkiye ile AB arasında gümrük birliği tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının ticaret politikası önlemlerine ilişkin 47 nci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, AB’ye üye ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşyanın serbest dolaşıma girişinde,

Menşe şahadetnamesi aranmaz.”….”

Söz konusu değişiklik 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yapılan düzenleme ile: “Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri....” ibaresi  kaldırılmakta, onun yerine Ortaklık Konseyi Kararının 47. Maddesine atıf yapılarak, ciddi ve sağlam gerekçelere dayanan kuşkular haricinde menşe tespitine ilişkin ek kanıt istenmemesi gerektiği düzenlenmektedir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz