Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Gürcistan Menşeli Metalize İpliklere Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

12.10.2021
Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/47) yer aldı.

Tebliğ ile yerli üreticiler tarafından desteklenen başvuruya istinaden Gürcistan menşeli 5605.00 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri” ürününe yönelik bir damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanıyor.


Damping İddiası
Normal değerin tespitinde, Gürcistan’da geçerli iç piyasa fiyatlarına ulaşılamadığından normal değer kullanılan, soruşturma konusu ürün için normal değer Türkiye’de benzer malın 2020 yılına ait birim imalat maliyetine genel, idari ve satış giderleri ile finansman gideri ve makul bir kârın eklenmesiyle oluşturulmuş ve söz konusu değerin fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edildiği belirtildi.

İhraç fiyatı olarak, soruşturmaya konu ülkeden Türkiye’ye gerçekleştirilen ihracatın FOB birim fiyatı esas alındığı ve anılan değerlerin fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edildiği bildirildi.

Normal değer ile ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada karşılaştırılarak hesaplanan damping marjının ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu tespit edildiği sonucuna varıldığı söylendi.


Karar
Yapılan inceleme sonucunda; damping soruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığı, Gürcistan menşeli 5605.00 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri” ürüne bir damping soruşturması açılmasına karar verildi.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayanız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz