Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Hariçte İşleme Rejimi Kapsamında İşlem Gördükten Sonra Geri Gelen Eşyanın Vergilendirilmesi

2.04.2021
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz İLGİLİ SEKTÖR: Genel Konu: Hariçte İşleme Rejimi Kapsamında İşlem Gördükten Sonra Geri Gelen Eşyanın Vergilendirilmesi Hk. Duyuru Özeti: Hariçte İşleme Rejimi Nedir? Serbest dolaşımdaki eşyanın hariçte işleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihracı ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin ithal vergilerinden tam veya kısmi muafiyet suretiyle yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejim olarak tanımlanmaktadır.

Hariçte İşleme Rejimi Nedir?     

Serbest dolaşımdaki eşyanın hariçte işleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihracı ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin ithal vergilerinden tam veya kısmi muafiyet suretiyle yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejim olarak tanımlanmaktadır.

Hariçte İşleme Rejiminde İthalat Vergileri Nasıl Hesaplanır?

Hariçte İşleme Rejimine tabi tutulan eşyanın ithalat vergileri, işlem görmüş ürünlere ait ithalat vergileri tutarından, geçici ihracat eşyasına en son işleme faaliyetine tabi tutulduğu ülkeden aynı tarihte ithal edilse idi uygulanacak olan ithalat vergileri tutarının indirilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.


Hariçte İşleme Rejimine göre yurtdışına gönderilip, işlem gördükten sonra yurda getirilen eşyanın işçilik bedeli üzerinden yapılacak ithalinde vergilendirmede ortaya çıkan Gümrük VergisiEMY ve İGV’nin nasıl tahsil edileceği, alınıp alınmayacağına dair açıklama getirilmesine dair talepler İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği tarafından Ticaret Bakanlığı’na iletilmiştir.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin 62720018 sayılı cevabi yazılarında, ilgili mevzuat hükümlerine yer verilmiş ve söz konusu mevzuat düzenlemeleri dikkate alındığında;
  • Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın serbest dolaşıma girişinde ithalat vergilerinin tahsilinde; 4458 sayılı Kanunun 141. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan düzenleme çerçevesinde 2009/15481 sayılı Kararın 129. maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartların sağlanıp sağlanmadığının incelenmesi,
  • Söz konusu şartların sağlanması durumunda 141. maddenin beşinci fıkrası kapsamında katma değer üzerinden vergilendirme yapılması,
  • Şartların sağlanmadığı durumda ise Kanunun 141. maddesinin birinci fıkrası uyarınca ithalat vergilerinin, işlem görmüş ürünlere ait ithalat vergileri tutarından, geçici ihracat eşyasına en son işleme faaliyetine tabi tutulduğu ülkeden aynı tarihte ithal edilse idi uygulanacak olan ithalat vergileri tutarının indirilmesi suretiyle hesaplanması,
  • Ayrıca, işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma girişinde ilave gümrük vergisinin öngörülmüş olması halinde ilave gümrük vergisinin de tahsil edilmesi gerektiği,
Bildirilmiştir.

Ayrıca, hariçte işleme rejiminde ticaret politikası önlemlerinin uygulanmasına ilişkin esasların Gümrük Yönetmeliğinin 319. maddesinin dördüncü fıkrası ve 410. maddesinde açıklandığından bahisle,
  • Yönetmeliğin 319. maddesinin dördüncü fıkrasının b fıkrasında; serbest dolaşıma giriş rejiminde uygulanan ticaret politikası önlemlerinin, standart değişim sistemi de dahil olmak üzere tamir gören eşyaya, hariçte işlemeyi müteakip serbest dolaşıma girişi veya yeniden ithali halinde uygulanmayacağının hüküm altına alındığı,
  • Bu çerçevede, hariçte işleme rejiminde ek mali yükümlüğün anılan maddeler kapsammda uygulanması gerektiği,
İfade edilmektedir.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz