Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Tebliği Hk.

30.12.2020
İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnasının uygulama usul ve esasları 2017/4 sayılı Tebliğ ile düzenlenmektedir.

İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnasının uygulama usul ve esasları 2017/4 sayılı Tebliğ ile düzenlenmektedir.

26.12.2020 tarihinde yapılan değişiklik ile; “Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinin” düzenlenmesi ve iptaline ilişkin maddelerde geçen “Düzenlenen/İptal edilen  vergi resim harç istisnası belgeleri aylık listeler halinde Resmî Gazete’de yayımlanır.” ibareleri madde metinlerinden çıkarılmıştır.

Düzenlenen/İptal Edilen belgeye ilişkin bilgilere, belge hakkında işlem yapan kurum ve kuruluşlarca elektronik ortamda erişilebilecektir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz