Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

İngiltere Menşeli İthalat

21.04.2021
Gümrük Müşavirleri Dernekleri, “İngiltere Menşeli İthalat” hakkında ortak bir yazı yayımladı.

Yazıda; 3350 ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları kapsamında Türkiye-BK STA kapsamında 1/1/2021 tarihi itibariyle Türkiye’ye sevk edilen ürünler “Menşe Beyanı” eşliğinde menşeli olarak gelmesi halinde, ithalinde gümrük vergisi, toplu konut fonu ve ilave gümrük vergisi için “Diğer Ülkeler” sütunundaki oranlar nispetinde teminata bağlanmasının hükme bağlandığı anımsatıldı.

20 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 3837 ve 3838 sayılı Cumhurbaşkanı Kararlarının Ek Madde-1 ile, bu Kararların yayını tarihi itibariyle ithalatın “Türkiye-BK STA” kapsamında yapılması halinde bu Kararların uygulanması bakımından Avrupa Birliğine uygulanan gümrük vergisi, toplu konut fonu ve ilave gümrük vergisinin Birleşik Krallık bakımından da geçerli olduğunun hükme bağlandığı hatırlatılarak, 20.04.2021 tarihi itibariyle BK’tan sevk/ihraç edilen ve Türkiye-BK STA kapsamı menşeli ürünlerin “Menşe Beyanı” eşliğinde gelmesi halinde gümrük vergisi/toplu konut fonu ve ilave gümrük vergisi için herhangi bir teminat uygulanmaksızın doğrudan AB’ye uygulanan tercihli tarife oranlarının uygulanacağının anlaşıldığı belirtildi.

Yazıda devamla, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü:E-16934678-724.01.02 sayılı yazısına atıfla; “Ayrıca 1 Ocak 2021 tarihi ile söz konusu Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanacağı tarih arasında Türkiye-İngiltere STA çerçevesinde gerçekleştirilmek istenen ithalat işlemleri için geçerli bir menşe beyanı ibraz edilir ise eşyaya ilişkin olarak diğer ülkelere uygulanan kanuni vergi oranı üzerinden teminat alınması suretiyle işlem tesis edilmesi, Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından bu tür işlemlerin Yönetmeliğe uygunluğunun değerlendirilerek, uygun ise teminatın çözülmesi, uygun olmayan durumlarda ise irad kaydedilmesi yönünde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.” ifadesinin yer aldığı bildirildi.

Yazıda son olarak, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ile yapılan şifahi görüşmelerde İngiltere menşeli ürünler için yapılacak ithalat işlemlerinde Gümrük vergisi ve İlave Gümrük vergisi gibi uygulanacak vergilerin Yönetmelik yayımlanıncaya kadar TEMİNAT alınmasına devam edileceği aktarıldı.

İlgili yazı için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz