Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

İşlenmiş Tarım Ürünleri Tarife Kontenjanı Tebliğlerinde Değişiklik

23.12.2021
Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Taife Kontenjanı Uygulamasına ilişkin bazı Tebliğlerde değişiklik yapıldı.

Değişiklik yapılan Tebliğler şu şekilde;

–– Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Söz konusu değişiklik ile Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ekinde ki tabloda yer alan ve dağıtımı Beyanname sırasına göre tahsis yöntemine (BSGTY) göre yapılan tarife kontenjanlarına ilişkin tahsisat, tarife kontenjanı konusu ürüne ilişkin gümrük beyannamesinin tescil numarası sırası esas alınacak. Değişiklikten önce bu durum beyan edilen miktarla sınırlı olmak kaydıyla sırasıyla sonuçlandırılabiliyordu. Yapılan değişiklik ile beyan edilen miktarla sınırlı olmak kaydıyla sırasıyla sonuçlandırılma uygulamasından vazgeçilmiş oldu.

Ayrıca söz konusu tebliğin 8. Maddesine yeni bir fıkra eklendi,

“(7) Ek-1’deki tabloda karşılarında azami miktar bilgisi bulunan tarife kontenjanları bir gümrük beyannamesi kapsamında en fazla azami miktar sütununda belirtilen kadar kullandırılır. Azami miktarı aşan kısım için ise ithalat rejimi hükümleri uygulanır. Mezkûr tarife kontenjanlarına ilişkin olarak, bir firma beyanname tescil tarihini takip eden 7 gün içinde yeniden aynı kontenjandan faydalanamaz.”

Bununla birlikte Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesine “Tarife Kontenjanı Dönemi” sütunundan sonra gelmek üzere “Azami Miktar” sütunu eklendi.

Tebliğe ekinde bulunan listede yer alan İTÜ15 numaralı tarife kontenjanı satırı için azami miktar 20 ton olarak belirlendi.


– Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Söz konusu değişiklik ile Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ekinde ki tabloda yer alan ve dağıtımı Beyanname sırasına göre tahsis yöntemine (BSGTY) göre yapılan tarife kontenjanlarına ilişkin tahsisat, tarife kontenjanı konusu ürüne ilişkin gümrük beyannamesinin tescil numarası sırası esas alınacak. Değişiklikten önce bu durum beyan edilen miktarla sınırlı olmak kaydıyla sırasıyla sonuçlandırılabiliyordu. Yapılan değişiklik ile beyan edilen miktarla sınırlı olmak kaydıyla sırasıyla sonuçlandırılma uygulamasından vazgeçilmiş oldu.

Ayrıca söz konusu tebliğin 8. Maddesine yeni bir fıkra eklendi,

“(7) Ek-1’deki tabloda karşılarında azami miktar bilgisi bulunan tarife kontenjanları bir gümrük beyannamesi kapsamında en fazla azami miktar sütununda belirtilen kadar kullandırılır. Azami miktarı aşan kısım için ise ithalat rejimi hükümleri uygulanır. Mezkûr tarife kontenjanlarına ilişkin olarak, bir firma beyanname tescil tarihini takip eden 7 gün içinde yeniden aynı kontenjandan faydalanamaz.”

Bununla birlikte Avrupa Birliği Menşeli Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesine “Tarife Kontenjanı Dönemi” sütunundan sonra gelmek üzere “Azami Miktar” sütunu eklendi.

Tebliğe ekinde bulunan listede yer alan tarife kontenjanı satırlarından

AB013 20 ton
AB014 5 ton
AB040 20 ton
AB059 20 ton

Azami miktar olarak belirtildi. Söz konusu listede yer alan 3 numaralı dip not yürürlükten kaldırıldı.


– Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Söz konusu değişiklik ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ekinde ki tabloda yer alan ve dağıtımı Beyanname sırasına göre tahsis yöntemine (BSGTY) göre yapılan tarife kontenjanlarına ilişkin tahsisat, tarife kontenjanı konusu ürüne ilişkin gümrük beyannamesinin tescil numarası sırası esas alınacak. Değişiklikten önce bu durum beyan edilen miktarla sınırlı olmak kaydıyla sırasıyla sonuçlandırılabiliyordu. Yapılan değişiklik ile beyan edilen miktarla sınırlı olmak kaydıyla sırasıyla sonuçlandırılma uygulamasından vazgeçilmiş oldu.

Ayrıca söz konusu tebliğin 8. Maddesine yeni bir fıkra eklendi,

“(7) Ek-1’deki tabloda karşılarında azami miktar bilgisi bulunan tarife kontenjanları bir gümrük beyannamesi kapsamında en fazla azami miktar sütununda belirtilen kadar kullandırılır. Azami miktarı aşan kısım için ise ithalat rejimi hükümleri uygulanır. Mezkûr tarife kontenjanlarına ilişkin olarak, bir firma beyanname tescil tarihini takip eden 7 gün içinde yeniden aynı kontenjandan faydalanamaz.”

Bununla birlikte Birleşik Krallık Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesine
“Tarife Kontenjanı Dönemi” sütunundan sonra gelmek üzere “Azami Miktar” sütunu eklendi.

Tebliğe ekinde bulunan listede yer alan BK072 numaralı tarife kontenjanı satırı için azami miktar 20 ton olarak belirlendi.


– İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Söz konusu değişiklik ile İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ekinde ki tabloda yer alan ve dağıtımı Beyanname sırasına göre tahsis yöntemine (BSGTY) göre yapılan tarife kontenjanlarına ilişkin tahsisat, tarife kontenjanı konusu ürüne ilişkin gümrük beyannamesinin tescil numarası sırası esas alınacak. Değişiklikten önce bu durum beyan edilen miktarla sınırlı olmak kaydıyla sırasıyla sonuçlandırılabiliyordu. Yapılan değişiklik ile beyan edilen miktarla sınırlı olmak kaydıyla sırasıyla sonuçlandırılma uygulamasından vazgeçilmiş oldu.

Ayrıca söz konusu tebliğin 8. Maddesine yeni bir fıkra eklendi,

“(7) Ek-1’deki tabloda karşılarında azami miktar bilgisi bulunan tarife kontenjanları bir gümrük beyannamesi kapsamında en fazla azami miktar sütununda belirtilen kadar kullandırılır. Azami miktarı aşan kısım için ise ithalat rejimi hükümleri uygulanır. Mezkûr tarife kontenjanlarına ilişkin olarak, bir firma beyanname tescil tarihini takip eden 7 gün içinde yeniden aynı kontenjandan faydalanamaz.”

Bununla birlikte İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesine “Tarife Kontenjanı Dönemi” sütunundan sonra gelmek üzere “Azami Miktar” sütunu eklendi.

Tebliğe ekinde bulunan listede yer alan tarife kontenjanı satırlarından

İRAN005 5 ton
İRAN015 20 ton
İRAN016 20 ton
İRAN017 20 ton
İRAN021 20 ton

Azami miktar olarak belirtildi.


– Mısır Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Söz konusu değişiklik ile Mısır Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ekinde ki tabloda yer alan ve dağıtımı Beyanname sırasına göre tahsis yöntemine (BSGTY) göre yapılan tarife kontenjanlarına ilişkin tahsisat, tarife kontenjanı konusu ürüne ilişkin gümrük beyannamesinin tescil numarası sırası esas alınacak. Değişiklikten önce bu durum beyan edilen miktarla sınırlı olmak kaydıyla sırasıyla sonuçlandırılabiliyordu. Yapılan değişiklik ile beyan edilen miktarla sınırlı olmak kaydıyla sırasıyla sonuçlandırılma uygulamasından vazgeçilmiş oldu.

Ayrıca söz konusu tebliğin 8. Maddesine yeni bir fıkra eklendi,

“(7) Ek-1’deki tabloda karşılarında azami miktar bilgisi bulunan tarife kontenjanları bir gümrük beyannamesi kapsamında en fazla azami miktar sütununda belirtilen kadar kullandırılır. Azami miktarı aşan kısım için ise ithalat rejimi hükümleri uygulanır. Mezkûr tarife kontenjanlarına ilişkin olarak, bir firma beyanname tescil tarihini takip eden 7 gün içinde yeniden aynı kontenjandan faydalanamaz.”

Bununla birlikte Mısır Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesine “Tarife Kontenjanı Dönemi” sütunundan sonra gelmek üzere “Azami Miktar” sütunu eklendi.

Tebliğe ekinde bulunan listede yer alan tarife kontenjanı satırlarından

MIS03 5 ton
MIS08 5 ton
MIS12 20 ton

Azami miktar olarak belirtildi.


 Moldova Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Söz konusu değişiklik ile Moldova Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ekinde ki tabloda yer alan ve dağıtımı Beyanname sırasına göre tahsis yöntemine (BSGTY) göre yapılan tarife kontenjanlarına ilişkin tahsisat, tarife kontenjanı konusu ürüne ilişkin gümrük beyannamesinin tescil numarası sırası esas alınacak. Değişiklikten önce bu durum beyan edilen miktarla sınırlı olmak kaydıyla sırasıyla sonuçlandırılabiliyordu. Yapılan değişiklik ile beyan edilen miktarla sınırlı olmak kaydıyla sırasıyla sonuçlandırılma uygulamasından vazgeçilmiş oldu.

Ayrıca söz konusu tebliğin 8. Maddesine yeni bir fıkra eklendi,

“(7) Ek-1’deki tabloda karşılarında azami miktar bilgisi bulunan tarife kontenjanları bir gümrük beyannamesi kapsamında en fazla azami miktar sütununda belirtilen kadar kullandırılır. Azami miktarı aşan kısım için ise ithalat rejimi hükümleri uygulanır. Mezkûr tarife kontenjanlarına ilişkin olarak, bir firma beyanname tescil tarihini takip eden 7 gün içinde yeniden aynı kontenjandan faydalanamaz.”

Bununla birlikte Moldova Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesine “Tarife Kontenjanı Dönemi” sütunundan sonra gelmek üzere “Azami Miktar” sütunu eklendi.

Tebliğe ekinde bulunan listede yer alan MD006 numaralı tarife kontenjanı satırı için azami miktar 20 ton olarak belirlendi.


– Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Söz konusu değişiklik ile Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ekinde ki tabloda yer alan ve dağıtımı Beyanname sırasına göre tahsis yöntemine (BSGTY) göre yapılan tarife kontenjanlarına ilişkin tahsisat, tarife kontenjanı konusu ürüne ilişkin gümrük beyannamesinin tescil numarası sırası esas alınacak. Değişiklikten önce bu durum beyan edilen miktarla sınırlı olmak kaydıyla sırasıyla sonuçlandırılabiliyordu. Yapılan değişiklik ile beyan edilen miktarla sınırlı olmak kaydıyla sırasıyla sonuçlandırılma uygulamasından vazgeçilmiş oldu.

Ayrıca söz konusu tebliğin 8. Maddesine yeni bir fıkra eklendi,

“(7) Ek-1’deki tabloda karşılarında azami miktar bilgisi bulunan tarife kontenjanları bir gümrük beyannamesi kapsamında en fazla azami miktar sütununda belirtilen kadar kullandırılır. Azami miktarı aşan kısım için ise ithalat rejimi hükümleri uygulanır. Mezkûr tarife kontenjanlarına ilişkin olarak, bir firma beyanname tescil tarihini takip eden 7 gün içinde yeniden aynı kontenjandan faydalanamaz.”

Bununla birlikte Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesine “Tarife Kontenjanı Dönemi” sütunundan sonra gelmek üzere “Azami Miktar” sütunu eklendi.

Tebliğe ekinde bulunan listede yer alan ŞİLİ026 numaralı tarife kontenjanı satırı için azami miktar 20 ton olarak belirlendi.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz