Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği Yayınlandı

7.04.2021
Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2021/21) yer aldı.

Tebliğ ile Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ithalat işlemlerinde (kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetim uygulamaları hariç), başvuruların elektronik ortamda yapılmasına ve işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esasları belirlenmesi amaçlanıyor.

Tebliğde İthalat işlemleri, elektronik ortamda gerçekleştirilmesi uygun görülen ithalata ilişkin lisans, uygunluk, izin ve diğer her türlü belge düzenlenmesine esas işlemler olarak belirtiliyor.

Nitelikli Elektronik Sertifika veya Mobil Elektronik İmza
Kullanıcıların, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından alınan nitelikli elektronik sertifikaya ya da mobil elektronik imzaya sahip olmaları gerekiyor. Daha önce temin edilen ve geçerlik süresi dolmamış veya yenilenmiş nitelikli elektronik sertifikalar ya da mobil elektronik imzalar ithalat işlemleri için kullanılabilecek.

Yetkilendirme Başvurusu ve Onayı

Tebliğ’de yer alan başvuru belgelerinin Genel Müdürlüğe, firmanın/kurumun/şahsın Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinden, Ticaret Bakanlığı KEP adresine (ticaretbakanligi@hs01.kep.tr) veya posta yoluyla ya da elden teslim yoluyla Bakanlık genel evrak birimine iletilmesi gerekiyor.

İthalat işlemi yapmak üzere yetkilendirilecek kişiler, sahip oldukları nitelikli elektronik sertifikayı ya da mobil elektronik imzayı kullanarak Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan “Yetkilendirme Başvuruları” başlığında yer alan “İthalat İşlemleri” formunu doldurarak yetkilendirme başvurusunda bulunulması bir başka gereklilik olarak belirtiliyor.

Belgelerin Genel Müdürlüğe ulaşması ve yetkilendirme başvurusunun yapılması üzerine, başvuru sahibine başvuru belgelerini elektronik ortamda sisteme yüklenmesi için kısıtlı yetki verilecek. Ancak yetkilendirme başvurusunun yapılmasından itibaren on gün içerisinde birinci fıkrada sayılan belgelerin Genel Müdürlüğe ulaşmaması halinde, başvuru sahibine kısıtlı yetki verilmiyor ve yetkilendirme başvurusu iptal ediliyor.

Birden fazla kişinin aynı anda ithalat işlemlerini elektronik ortamda yapmak üzere yetki verilebilecek. Bu durumda verilecek taahhütname, yetkilendirilecek her bir kişi için ayrı ayrı düzenlenmesi gerekiyor. Taahhütnamenin geçerli olacağı süre taahhütnamede belirtilmesi gerekiyor.

Kullanıcıların, sertifikalarını yenilemesi veya başka bir nitelikli elektronik sertifika ya da mobil elektronik imza temin etmesi durumlarında yeniden yetkilendirme başvurusu yapması gerekmiyor.

Güncelleme İşlemleri
Yetkilendirme onayı gerçekleştirildikten sonra, vergi numarası ve/veya firma unvanı dışındaki değişiklikler için ayrıca belge aranmayacak.

Firma unvanında değişiklik yapılması durumunda kullanıcıların yetkileri askıya alınacak. Söz konusu değişiklik için istenen belgelerin Genel Müdürlüğe sunulması üzerine, askıya alınan yetkilerin kullanıma açılması için onay işlemi başlatılacak.

Vergi numarasının değişmesi durumda, bu durumu tevsik eden belgeler Genel Müdürlüğe sunulması gerekiyor. bu durumda Genel Müdürlük tarafından, firmanın önceki vergi numarasıyla yaptığı kullanıcı yetkilerinin iptali için onay işlemini başlatılıyor. Yeni vergi numaralı firmanın kullanıcılarının yetkilendirilmesi gerekiyor. Önceki vergi numarasına sahip firmanın faaliyetine devamı halinde, firmanın kullanıcılarının yetkisi iptal edilmeyecek.

Faaliyetine son veren firma/kurum/şahıs, bu durumu tevsik eden belgeleri Genel Müdürlüğe sunması gerekiyor. Bu durumda Genel Müdürlük kullanıcı yetkilerinin iptali için onay işlemini başlatılıyor.

Yetkilendirme başvurusunda sunulan belgelere dair değişiklik olması durumunda, en geç 5 iş günü içinde Genel Müdürlüğe bildirilmesi gerekiyor. Aksi halde, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, durumun öğrenilmesini müteakip kullanıcıların yetkileri derhal askıya alınacağı belirtiliyor. Bu durumda askıya alma işlemi ancak eksikliklerin giderilmesi halinde kaldırılacağı belirtiliyor.

Tebliğ bugün yürürlüğe giriyor.

Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz