Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

İthalatta Ambalaj Malzemeleri ve Gekap Gereklilikleri Hk.

5.02.2021
Geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi olan ambalajlarda beyan ve ödeme yükümlülüğü; plastik poşetler için satış noktalarının, diğer ambalajlar için ise piyasaya süren ve/veya ithalatçılarındır.

Ambalaj : Hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, herhangi bir eşya veya malzemenin üreticiden kullanıcıya veya tüketiciye ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunulması için kullanılan ve bileşenleri dâhil tüm malzemeler olarak tanımlanmaktadır.

Ambalajlar; içerisinde bulunan, taşınan, korunan, saklanan ve/veya satışa sunulan ürün/eşya/malzemelerin Çevre Kanunu ek-1 sayılı listesinde olup olmamasına, bu ürün/eşya/malzemelerin tehlikeli veya tehlikesiz özellik gösterip göstermemesine bakılmaksızın geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi tutulmaktadır.

Geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi olan ambalajlarda beyan ve ödeme yükümlülüğü; plastik poşetler için satış noktalarının, diğer ambalajlar için ise piyasaya süren ve/veya ithalatçılarındır.

2021 yılında ambalajlar için ek-1 sayılı liste ile belirlenen tutarlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
 

Ürün Cinsi

Kg Başına Alınacak Tutar (kr)

Adet Başına Alınacak Tutar (kr)

 

Ürün Cinsi

Kg Başına Alınacak Tutar (kr)

Adet Başına Alınacak Tutar (kr)

PLASTİK AMBALAJ

 

 

 

KÂĞIT KARTON AMBALAJ (kg)

 

 

İçecek Ambalajları (Adet)

 

 

 

Kağıt-Karton Ambalaj (kg)

21

 

0,33 litreye kadar

 

1,09

 

CAM AMBALAJ

 

 

0,3301-0,75 litre arası

 

2,1

 

İçecek Ambalajları (Adet)

 

 

0,7501-1,5 litre arası

 

3,2

 

0,25 litreye kadar

 

1,09

1,501 litre üzeri

 

4,3

 

0,2501-0,5 litre arası

 

2,1

Diğerleri (Poşet Hariç) (kg)

43

 

 

0,501-1 litre arası

 

3,2

METAL AMBALAJ

 

 

 

1,01-5 litre arası

 

5,4

İçecek Ambalajları (Adet)

 

3,2

 

5,01 litre üzeri

 

10,9

Diğerleri (kg)

54

 

 

Diğerleri (kg)

21

 

KOMPOZİT AMBALAJ

 

 

 

AHŞAP AMBALAJ

 

 

Kâğıt-Karton Ağırlıklı Kompozit İçecek Ambalajları (Adet)

 

 

 

Ahşap Ambalaj (Adet)

 

10,9

0,25 litreye kadar

 

1,09

       

0,2501-0,5 litre arası

 

2,1

       

0,501 litre üzeri

 

4,3

       

Diğerleri (kg)

54

 

       

 
Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere ambalajlar Adet veya Kg bazında geri kazanım payına tabi olabilmektedir. Söz konusu ambalajlar ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

İthalat işlemine konu bir ürün için birincil ambalaj, iç ambalaj, satış ambalajı, ikincil ambalaj, grup ambalajı, üçüncül ambalaj, nakliye ambalajı, dış ambalaj gibi bir çok ambalaj çeşidi kullanılabilmektedir. Dolayısıyla, gekap beyanını doğru yapabilmek ve cezai bir durumla karşılaşmamak için, beyan konusu ambalaj malzemelerinin doğru tespit edilmesi gerekmektedir.

Gümrük Beyannamesinde eşyanın kap adedinin, brüt ve net ağırlığının, adet ve cins bilgilerinin yer aldığı muhtelif kutucuklar bulunmakta ve bu bölümler gümrük müşavirleri tarafından doldurulmaktadır. Söz konusu kutucuklar, eşyaya eşlik eden fatura, konşimento ve özellikle çeki listelerinde kayıtlı veriler referans alınarak doldurulmaktadır.

İthalata konu eşyanın sınırlı bir bölümünün fiziki muayeneye (kırmızı hatta) tabi tutulduğu, fiziki muayenin de genellikle kısmi muayene şeklinde yapıldığı dikkate alındığında; gümrük müşavirinin beyan muhteviyatı eşyanın kaç palet olduğunu, her bir palette kaç kap/karton olduğunu, eşyanın sarılmış olduğu ambalaj malzemesinin kaç Kg geldiğini tespit etmesi mümkün değildir. Dolayısıyla, gümrük müşavirleri kendilerine ibraz edilen belgelere istinaden beyan yapmak durumundadır.

Beyana konu ambalajların tespiti için 2 farklı yol izlenebilir.
 
  • İlk yükleme anında gekap gereklilikleri göz önünde bulundurularak hazırlanmış paletten, kartonlara, dışa sarılan plastikten, metallere kadar ayrıntılı bir çeki listesi ihracatçıdan talep edilebilir.
  • İthalat ile gekap beyan dönemi arasındaki sürede, yurtiçinde eşyanın boşaltılması esnasında yine gekap gereklilikleri göz önünde bulundurularak bir tespit yapılması da mümkün olacaktır.
 
Söz konusu tespit işlemleri yapılmaksızın, gümrük müşavirliğinden gelen brüt/net Kg farkı, kap adedi bilgisi  vb. ile, gekap kapsamında sağlıklı bir beyan yapılamayacağı açıktır.

Bu itibarla, firmalarımızın ithalata ilişkin işlem süreçlerini gekap gereklilikleri çerçevesinde tanzim etmeleri tavsiye edilmektedir.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz