Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar

4.01.2021
İlave Gümrük Vergisi müstakil bir vergi olmayıp Bakanlar Kurulu Kararları (hali hazırda Cumhurbaşkanı Kararı) ile mevcut gümrük vergisi oranlarında yapılan artış olarak tanımlanmaktadır.

İlave Gümrük Vergisi müstakil bir vergi olmayıp  Bakanlar Kurulu Kararları (hali hazırda Cumhurbaşkanı Kararı) ile mevcut gümrük vergisi oranlarında yapılan artış olarak tanımlanmaktadır.

2011 yılında yayımlanan 2011/2203 Karar ile uygulanmaya başlanan ilave gümrük vergilerinin kapsamı süreç içerisinde artarak genişletilmiştir.

2020 yılı içerisinde sayısı binlerle ifade edilebilecek muhtelif ürüne ilave gümrük vergisi getirilmiş ve 2020 yılında dış ticaretin önemli gündem maddelerinden biri haline gelmiştir.

31.12.2020 tarihinde yayımlanan 3351 sayılı Karar ile; ilave gümrük vergilerine ilişkin olarak bugüne kadar yayımlanmış olan 35 adet Karar yürürlükten kaldırılarak, ilave gümrük vergisi uygulanacak ürünler tek bir Karar altında toplanmıştır.

Daha önceki Kararlarda kimi zaman fasıllar, tarife pozisyonları itibarıyla belirlenen listelerin yeniden düzenlenerek spesifik hale getirildiği ve ilave gümrük vergisine tabi olacak ürünlerin 12’li bazda GTİP’lerle tanımlandığı anlaşılmaktadır.

İlave gümrük vergisi kapsamından çıkarılan bazı eşyaların yanı sıra, yeni eklenen bazı GTİP’lerin de bulunduğu, 4800 den fazla GTİP için ilave gümrük vergisi uygulanacağı görülmektedir.

Birleşik Krallık Çıkışlı Eşyalar

01.01.2021 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan;
 
  • ATR eşliğinde gelen veya gelen Birleşik Krallık çıkışlı Avrupa Birliği, Türkiye, Birleşik Krallık ve Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyaya 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde bu Karar kapsamındaki vergiler uygulanmayacaktır.
  • Birleşik Krallık çıkışlı ve menşeli eşya, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Sebest Ticaret Anlaşmasına uyum kapamında yayımlanacak olan düzenlemenin yürülüğe gireceği tarihe kadar, Karar eki listelerde “Diğer Ülkeler” sütunundaki gümrük vergisi doğrultusunda teminat alınarak ithal edilir.
Söz konusu Karar 01.01.2021 tarihinde yürülüğe girmiştir.

Bahse konu düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz