Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ

20.08.2021
Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/7) ye aldı.

Tebliğ ile 3339 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Ek-1’deki tabloda Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımına ilişkin usul ve esasları düzenleniyor.

Tarife Kontenjanının Dağıtımı
Tarife kontenjanının dağıtımı, gümrük idarelerince beyanname sırasına göre tahsis yöntemi kullanılarak yapılıyor. Tarife kontenjanının dağıtımında gümrük beyannamesinin tescili aşamasında mükellef tarafından ilgili muafiyet kodu seçilmesi gerekiyor. Her bir gümrük beyannamesi kapsamında dağıtılacak azami tarife kontenjanı miktarı Ek-1’numaralı ekte belirtiliyor.
Bir ithalatçı firma tarife kontenjanı kullandıktan sonra beyanname tescil tarihini takip eden 15 gün içinde yeniden kontenjandan faydalanamayacak.

Tarife kontenjanlarının güncel kullanım durumuna ilişkin bilgiler Ticaret Bakanlığının internet sitesinde E-İşlemler sayfasında ilan edilecek.

İthal Lisanslarının Süresi
Düzenlenecek ithal lisansları 15/2/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olacak.

Resmi Gazete'ye ulaşmak tıklayınız.
Tebliğ Kapsamı ürünler ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz