Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/1)

1.01.2022
İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/1) yayımlanarak yürürlüğe girdi. TSE Tebliğinin uygulamasında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Aşağıdaki GTİP ve tanımı belirtilen eşya TSE listesinden çıkarıldı.

-8421.23.00.00.00  İçten yanmalı motorlar için yağ ve yakıt filtreleri

-8421.31.00.90.00   İçten yanmalı motorlar için hava filtreleri

Tebliğde başlamış işlemlere ilişkin aşağıdaki geçici madde bulunmaktadır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/1/2022 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye’ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, 28/2/2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatçının talebi halinde, İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/1)’ne göre sonuçlandırılır.

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/1)

Kaynak : 31 Aralık 2021 Tarihli ve 31706 Sayılı Resmî Gazete 4. Mükerrer


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz