Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Kamboçya Menşeli/Çıkışlı 55. Fasılda Sınıflandırılan Bazı “Kesik Elyaf İpliği” Tanımlı Eşyaya Dampinge Karşı Kesin Önlem Uygulanması Hk.

28.03.2021
ÇHC, Endonezya ve Hindistan menşeli 55.08, 55.09, 55.10, 55.11 (5509.52, 5509.61, 5509.91 ve 5510.20 gümrük tarife alt pozisyonları hariç) GTP’leri altında kayıtlı “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)” ithalatında ülke ve firma bazında değişen tutarlarda dampinge karşı önlemler yürürlüğe konulmuş olup, söz konusu önlemler daha sonrasında başka ülkelere de teşmil ettirilmiştir.

Mevcut önlemlerin Kamboçya menşeli/çıkışlı eşya ithalatı yoluyla etkisiz kılınıp kılınmadığının tespiti amacıyla başlatılmış olan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma  tamamlanmış olup,

Kamboçya menşeli ve/veya çıkışlı olarak yapılan serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verilmiştir.

GTP Eşyanın Tanımı Menşe/Çkış Ülkesi Dampinge Karşı
Önlem
(ABD Doları/Kg)
55.08; 55.09 (5509.52; 5509.61; 5509.91 hariç); 55.10 (5510.20 hariç); 55.11 Sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler Kamboçya Krallığı 0,80 ABD Doları/Kg

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için 
TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz