Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Kaynak Telleri İthalatına Nihai Gözden Geçirme Soruşturma Açılması

11.02.2022
Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/6) yer aldı.

Tebliğ ile yerli üretici tarafından gerçekleştirilen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için)” ürünü ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanıyor.

Mevcut Önlem
Söz konusu eşyaya ilişkin olarak İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/16) ile ÇHC menşeli “adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için)”in ithalinde CIF bedelin %21,12’si ve %28,87’si oranında dampinge karşı kesin önlem olarak yürürlüğe konulmuştu.

Belirtilen önlemin devamına ilişkin olarak açılan soruşturma neticesinde Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2017/3) mevcut önlemin yürürlükte bulunduğu kapsam ve seviyede uygulanmaya devam edilmesine karar verilmişti.

Gerekçe
Önlemin ortadan kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu belirtildi.

Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz