Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Kazein ve Süt Proteinine İlişkin Gözetim Tebliği

5.07.2021
3 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/4) yer aldı.

Tebliğ kapsamında Kazein, Sodyum Kazeinat, Süt Albümini, Süt Proteini gibi ürünlerin ithalatında ileriye yönelik olarak yürürlüğe girecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirleniyor.

Tebliğ yürürlükte bulunan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ( Tebliğ No: 2011/4) yürürlükten kaldırıyor.


Buna göre aşağıda belirtilen GTİP ve eşya tanımı belirtilen eşyalar Gözetim Belgesi ile ithal edilecek. Gözetim Belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranacak.

3501.10.90.00.00    Diğer kazeinler
3501.90.90.00.11    Sodyum kazeinat
3501.90.90.00.19    Diğerleri
3502.20.91.00.00    Kurutulmuş (yaprak, pul, flokon, ve toz halinde)
3502.20.99.00.00    Diğerleri
3504.00.10.00.00    Bu faslın 1 no'lu ek notunda belirtilmiş olan konsantre süt proteinleri
3504.00.90.00.19    Diğerleri

Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.
Tebliğ ekine ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz