Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Kıymet Araştırmasına İlişkin Risk Kontrolünün BİLGE Sistemi Tarafından Yapılması Hk.

30.10.2020
Gümrük kıymetinin gerçeklik veya doğruluğu konusunda şüpheye düşülmesi durumunda, yükümlünün beyan ettiği kıymetin gerçeklik ve doğruluğu 2012/29 sayılı Genelgede yer alan usuller çerçevesinde gümrük idaresince araştırılmaktadır.

Gümrük kıymetinin gerçeklik veya doğruluğu konusunda şüpheye düşülmesi durumunda, yükümlünün beyan ettiği kıymetin gerçeklik ve doğruluğu 2012/29 sayılı Genelgede yer alan usuller çerçevesinde gümrük idaresince araştırılmaktadır.
Gümrükler Genel Müdürlüğü konuya ilişkin yayımladığı 58341131 sayılı yazı ile;
Bilimsel yöntemler kullanılarak, düşük kıymetli olma ihtimali bulunan beyannamelerin tespit edilip kıymet araştırmasına yönlendirilmesinin kararlaştırıldığını ve "belirlenen bir kısım eşya için" risk bazlı kıymet araştırması uygulamasının BİLGE sisteminde devreye alındığını duyurmuştur.

  • Sistemde düşük kıymetli olarak atanan beyannameye ilişkin uyarı mesajı gelecektir.

  • Uyarı mesajında belirtilen kıymet ile beyan edilen kıymet arasındaki fark kıymete ilişkin 2012/29 sayılı Genelge hükümleri uyarınca teminat alınarak kıymet araştırması yapılacaktır.

  • Risk bazlı kıymet araştırması çalışması kapsamında olan veya olmayan herhangi bir eşyanın kıymetinden şüphe edilmesi halinde, sistem uyarısı beklenilmeksizin 2012/29 sayılı Genelge gereğince gümrük idaresince gerekli işlemler yerine getirilmeye devam edilecektir.

Söz konusu yazıda “belirlenen bir kısım eşyanın” hangi eşyalar olduğuna dair herhangi bir veriye yer verilmemiş olmakla birlikte, kıymet araştırmasına yönelik risk değerlendirmesinin elektronik ortama taşınmasına yönelik bir düzenleme olduğu söylenebilir.
Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz