Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Kıymet Kriterli Gözetim Genelgesinde Yapılan Değişiklikler

2.04.2021
Gözetim Uygulamasına İlişkin Karar ve ilgili gözetim tebliğleri kapsamında gümrük idarelerince yapılacak işlemler 2019/1 sayılı “Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması Genelgesi” ile düzenlenmektedir.

Gözetim Uygulamasına İlişkin Karar ve ilgili gözetim tebliğleri kapsamında gümrük idarelerince yapılacak işlemler 2019/1 sayılı “Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması Genelgesi” ile düzenlenmektedir.

Kıymetin gözetim kıymetine çıkarılmasını sağlayacak şekilde yurtdışı gider beyan edilerek buna tekabül eden ithalat vergilerinin ödenmesi sonrasında geri verme/geri vermenin reddi/dava süreçlerine dair işlemleri düzenleyen Genelge’nin 3. maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Yeni düzenlemeye göre;
 
  • Geri verme işleminin reddi işlemine karşı dava açılmasını müteakiben davadan yükümlüsünce feragat edilmesi halinde, herhangi bir işlem tesis edilmez.
  • Davanın idare aleyhine sonuçlanması sebebiyle, yargı kararı mucibince geri verme işleminin yapılması durumunda, yükümlünün gözetim belgesi sunulmaksızın işlem yapmasına izin verilmesini temin eden ek beyanın ortadan kalktığı ve beyanın başlangıcındaki duruma dönüldüğü varsayılacak olup, gözetim belgesi sunulması gerekecektir. İlgili kurum tarafından belgenin düzenlenmesinin mümkün olmadığı hususunun gümrük idaresince yükümlüye bildirildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde, yargı kararına istinaden geri verilen vergi ve varsa fer’i alacakların, idare tarafından geri vermenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca hesaplanan gecikme zammı oranında faiz ile birlikte ödenmesi durumunda, herhangi bir işlem tesis edilmez. Aksi takdirde 2016/9 sayılı Genelgeye* göre işlem tesis edilecektir.
  • GY 181 ve 2016/9 sayılı Genelge’ye göre yapılan işlemlere ilişkin idari yaptırımlara dair itirazlardan vazgeçilmesi veya dava aşamasında olanlarla ilgili olarak da davadan feragat edilmesi halinde; yargı kararına istinaden geri verilen vergi ve varsa fer’i alacakların, feragat veya itirazdan vazgeçme tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde, idare tarafından geri vermenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca hesaplanan gecikme zammı oranında faiz ile birlikte ödenmesi koşuluyla idari yaptırımlar iptal edilecektir.
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz