Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Kore Cumhuriyeti Menşeli İmplantlara Damping Soruşturması Açıldı

12.05.2021
Kore Cumhuriyeti Menşeli İmplantlara Damping Soruşturması Açıldı. Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/23) yer aldı.

Tebliğ ile yerli üreticiler tarafından yapılan başvuruya istinaden Kore Cumhuriyeti menşeli 9021.29.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “İmplantlar” ürününe yönelik bir damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanıyor.

Maddi Zarar/Maddi Zarar Tehdidi ve Nedensellik İddiası
Tebliğde yer alan bilgilere göre, Güney Kore menşeli soruşturma konusu ürün ithalatı 2018-2020 döneminde mutlak ve nispi olarak artış gösterdiği ve 2018-2020 yıllarında soruşturma konusu ülkeden gerçekleşen ithalatın birim fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatlarını kırdığı ve baskıladığı tespit edildiği belirtildi.

Yerli üretim dalı tarafından zarara ilişkin olarak sunulan bilgi, belge ve deliller kullanılarak yapılan değerlendirmede; dönem sonu stoklarında artış; verimlilik, kapasite kullanım oranı, ürün nakit akışı ve pazar payı gibi ekonomik göstergelerinde bozulmalar yaşandığı anlaşıldığı ve Güney Kore’nin üretim kapasitesi ve ihracat kabiliyeti bakımından soruşturma konusu ürün bağlamında küresel pazarda önemli bir konuma sahip olduğu anlaşıldığı belirtildi.

Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen Güney Kore menşeli ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara/maddi zarar tehdidine yol açtığı değerlendirildiği ve bu nedenlerle Kore Cumhuriyeti menşeli 9021.29.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “İmplantlar” ürününe yönelik bir damping soruşturması açıldığı belirtildi.

Resmi Gazete için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz