Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Kurumlar Vergisi Oranı Arttırıldı

22.04.2021
Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yer aldı.

Yapılan düzenlemenin 11.maddesi ile söz konusu kanuna yeni bir geçici madde eklendi. Eklenen geçici madde şu şekilde;

“GEÇİCİ MADDE 13 – (1) Bu Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanır. Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanır.”

Buna göre;

Kanun kapsamında % 20 (yüzde yirmi) olarak uygulanan kurumlar vergisi,

2021 vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için % 25,
2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için % 23,

Olarak uygulanacak.

Söz konusu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanacak.

Resmi Gazete içinTIKLAYINIZ.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz