Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere/Hedef Sektörlerde İlave Destek Sağlanması Hk.

5.02.2021
Türkiye’nin katma değeri yüksek ihracatının sürdürülebilir şekilde artırılması amacıyla işbirliği kuruluşlarının ve Bakanlıkça hedef olarak belirlenen sektörlerde sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin Bakanlık tarafından hedef olarak tespit edilen ülkelerde tanıtım ve pazarlamaya ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasına dair usul ve esasları düzenleyen “Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması Hakkında Karar” yayımlanmıştır.

Türkiye’nin katma değeri yüksek ihracatının sürdürülebilir şekilde artırılması amacıyla işbirliği kuruluşlarının ve Bakanlıkça hedef olarak belirlenen sektörlerde sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin Bakanlık tarafından hedef olarak tespit edilen ülkelerde tanıtım ve pazarlamaya ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasına dair usul ve esasları düzenleyen  “Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması Hakkında Karar” yayımlanmıştır.

İlave destekler kapsamında; aşağıda başlıklarına yer verilen destekler, hedef ülkelere hedef sektörlerde olması durumunda, destek oranları arttırılarak uygulanacaktır.
 
  • Yurt Dışı Fuar Desteği
  • Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği
  • Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği
Yurtdışı Birim Kira Desteği kapsamında; 2/12/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce açılan yurt dışı birimlerin kira harcamalarına ilişkin destek oranı sınai ve ticari şirketler için %60ticari şirketler için %50 olarak uygulanacaktır. (Söz konusu oranların 2010/6 sayılı Tebliğe nazaran onar puan arttırılarak uygulanacağı anlaşılmaktadır.)

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz