Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Malezya Menşeli Dış Lastiklere Yüksek Oranda Önlem Getirildi

10.09.2021
Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/42) yer aldı.

Tebliğ ile Malezya menşeli/çıkışlı 4011.20.90; 4011.70.00.00.00; 4011.80.00.00.00 ve 4011.90.00.00.00 gümrük tarife pozisyonları altında kayıtlı “ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)” ithalatında re’sen yapılan incelemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanıyor.

Soruşturma Konusu Eşya
Soruşturma konusu eşya, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/33) uyarınca dampinge karşı önleme tabi olan 4011.20.90; 4011.70.00.00.00; 4011.80.00.00.00 ve 4011.90.00.00.00 GTP’si altında kayıtlı “ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)” tanımlı ürünler olarak belirtiliyor.


Karar
Yapılan incelemeler sonucunda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca Malezya menşeli/çıkışlı 4011.20.90; 4011.70.00.00.00; 4011.80.00.00.00 ve 4011.90.00.00.00 GTP’si altında kayıtlı “ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)” ithalatına ilişkin olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verildi.

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Malezya menşeli/çıkışlı soruşturma konusu eşya ithalatının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/33) çerçevesinde ÇHC menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı önlem oranında aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde teminata bağlanmasına karar verildi.

Söz konusu ürünlerin Malezya’dan ithalatı sırasında;

4011.20.90 Otobüs ve kamyonlarda kullanılanlar-yükleme endeksi121’i geçenler,
4011.70.00.00.00 Tarım ve orman taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar,
4011.80.00.00.00 Yapı, madencilik veya sanayi Elleçleme taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar,
4011.90.00.00.00 Diğerleri

olarak GTP, GTİP ve eşya tanımları belirtilenlerin ithalatında CIF %60 (yüzde altmış) oranında dampinge karşı önlem uygulanacak. Soruşturma kesinleşinceye kadar söz konusu oran teminata bağlanacak.

Tebliğ bugün itibariyle yürürlüğe giriyor.

Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz