Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Malezya Menşeli/Çıkışlı 5407 Tarife Pozisyonunda Sınıfılandırılan “Sentetik Filamentten Mensucat – Giyim İçin Olanlar” Tanımlı Eşyaya Uygulanacak Damp

4.01.2021
Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Malezya, Tayland Krallığı ve Çin Tayvanı menşeli 5407 gümrük tarife pozisyonunda yer alan “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” tanımlı ürünlere 2015/3 sayılı Tebliğ kapsamında dampinge karşı önlem uygulanmaktadır.

Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Malezya, Tayland Krallığı ve Çin Tayvanı menşeli 5407 gümrük tarife pozisyonunda yer alan “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” tanımlı ürünlere 2015/3 sayılı Tebliğ kapsamında dampinge karşı önlem uygulanmaktadır.

Malezya menşeli/çıkışlı ürünlere uygulanmakta olan önlemin diğer ülkelere nispeten daha düşük olması sebebiyle (Özellikle Çin menşeli ürünlere nazaran), yüksek önleme tabi ürünlerin Malezya menşeli/çıkışlı eşya ithalatı yoluyla etkisiz kılınıp kılınmadığının tespiti amacıyla bir inceleme başlatılmıştı.

Yürütülen soruşturma sonucunda; iş birliğinde bulunan Malezya’da yerleşik Recron Sdn Bhd ve Innotech Textile Sdn Bhd firmalarının ÇHC menşeli soruşturma konusu eşya ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemi etkisiz kılma faaliyetinde bulunmadığı sonucuna ulaşılmış olup,

Bahse konu firmaların dışında kalan firmalardan Malezya menşeli ve/veya çıkışlı olarak yapılan soruşturma konusu eşya ithalatının, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3) uyarınca ÇHC menşeli ithalatta yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem oranlarına tabi olmasına karar verilmiştir.

31.12.2020 tarihli 2021/2 sayılı Tebliğ kapsamında; Malezya menşeli ve/veya çıkışlı olarak yapılan serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında, Recron Sdn Bhd ve Innotech Textile Sdn Bhd firmaları dışında kalan firmalar için, ÇHC menşeli “Tüm üretici/ihracatçılar” için uygulanan, 110 gr/m² ağırlığının üstü için CIF bedelin %70,44’ü; 110 gr/m² ağırlığının altı için CIF bedelin %21,13’ü oranındaki dampinge karşı kesin önlemi uygulanacaktır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz