Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

MEDOS – Menşe Belgelerinin Islak İmzalanmaması Hk.

30.10.2020
Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) : Menşe ispat ve dolaşım belgelerinin onay ve vize işlemlerinin elektronik sistem üzerinden yapılmasına olanak sağlayan bir platformdur.

Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) :  Menşe ispat ve dolaşım belgelerinin onay ve vize işlemlerinin elektronik sistem üzerinden yapılmasına olanak sağlayan bir platformdur.

(MEDOS) üzerinden düzenlenen tercihli menşe ispat belgelerinin gümrük vizesi kutusunun 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla gümrük memurlarınca imzalanmayacağı hususu, Türkiye`nin Avrupa Birliği dışındaki diğer serbest / tercihli ticaret anlaşması ortaklarına 09.06.2020 tarihli  yazı ile iletilmiş ve Gümrükler Genel Müdürlüğü ıslak imza uygulamasının kaldırılmasına dair 55167132 sayılı yazıyı yayımlamıştı.

Gümrükler Genel Müdürlüğünce, Mısır’a ihracat yapan pek çok firmadan, MEDOS üzerinden düzenlenen dolaşım belgelerinin Mısır Gümrük İdaresince üzerinde gümrük memurlarının imzasının olmadığı gerekçesiyle kabul edilmediğine dair bildirimler alınması üzerine; ikinci bir talimata kadar Mısır'a yönelik olarak düzenlenen EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin gümrük vizesi kutusunun ilgili gümrük memurlarınca  imzalanmasının gerektiğine dair 56009267 sayılı yazı yayımlanmıştı.

Bilahare, Gümrükler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 56168849 sayılı yazı ile; MEDOS sisteminde menşe ispat ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesine yönelik olarak gerekli teknik çalışmaların TAMAMLANMAMIŞ olması sebebiyle, belirlenen bazı durumlarda manuel belge düzenlenmeye devam edilmesi talimatlandırılmıştı.

Son olarak Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğünce yayımlanan 58381656 sayılı yazıda; MEDOS üzerinden düzenlenen belgelerin ıslak olarak imzalanmaması yönünde işlem tesis edilmesi hususunun, ilgili tüm birimlerle danışılmak suretiyle karara varılan ulusal bir uygulama olduğu ve istisnasız bir şekilde yerine getirilmesi gerektiği, Gümrük idarelerinde aksi yönde bir işlem gerçekleştirildiğinin tespiti halinde gereken işlemlerin yapılmasından imtina edilmeyeceği, ifade edilmektedir.

Not : Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin muafiyet tanıyan yazılarının kaldırıldığına dair bugüne kadar herhangi bir bilgi paylaşılmamakla  birlikte, Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğünce yayımlanan son yazıdaki net ifadelerin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz