Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Melt blown, Spunbond Mensucat ve Suni Deri İthalatına Anti-Damping Vergisi

4.09.2021
Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/43) yer aldı.

Tebliğ ile Malezya ve Ürdün Haşimi Krallığı menşeli/çıkışlı 5603.14 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucat” ve 3921.13 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “Yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen deri taklitleri” tanımlı koagüle suni deri ithalatında re’sen yapılan incelemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanıyor.

Tebliğde, Malezya ve Ürdün menşeli söz konusu ürünlere ilişkin Çin Halk Cumhuriyeti ile Malezya, Çin Halk Cumhuriyeti ile Ürdün arasındaki ticaret incelenmiş;

Malezya’nın koagüle suni deri ithalatında en büyük tedarikçinin ÇHC olduğu görülmektedir. Malezya’nın miktar bazında ithalatı içinde ÇHC’nin payı 2020 yılında %43, 2021 yılında ise %33

Malezya’nın koagüle suni deri ihracatında 2020 yılında ilk sırada Türkiye yer almakta olup anılan ülke ihracatının %21’i Türkiye’ye yapıldığı,

Ürdün’ün koagüle suni deri ithalatında 2020 yılında ilk sırada %39 payla ÇHC yer almakta, bunu sırasıyla İtalya ve Türkiye izlediği,

Ürdün’den 2020 yılında yapılan koagüle suni deri ihracatının %98’i ise Türkiye’ye yönelik olduğu tespit edildiği belirtiliyor.


Karar
İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Kararın 11 inci maddesi çerçevesinde, Malezya ve Ürdün menşeli/çıkışlı soruşturma konusu eşya ithalatının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/18) çerçevesinde ÇHC menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı önlem tutarında teminata bağlanmasına karar verildi.

Menşe/Çıkış Ülkesi Malezya ve Ürdün olan;

5603.14 (Yalnız poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine Edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden M2 ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucat)

3921.13 Yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, m2 ağırlığı 150 gr'ı geçen deri taklitleri için

1,9 ABD Doları/Kg Dampinge Karşı Önlem (ABD Doları/Kg) getirildi.

Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz