Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Metalize İpliklere Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

12.10.2021
Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/46) yer aldı.

ebliğ ile yerli üreticiler tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Hindistan Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti menşeli 5605.00 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanıyor.


Mevcut Önlem
24/9/2004 tarihli ve 25593 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/19) kapsamında ÇHC, Güney Kore, Tayvan ve Hindistan menşeli 5605.00 GTP altında sınıflandırılan “metalize iplik”e yönelik 2,2 ABD doları/kg seviyesinde dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştu.

21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/21) ile bahse konu ülkelere yönelik önlem 5 yıl süre ile uzatılmıştı.

13/10/2016 tarihli ve 29856 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2016/39) ile anılan ülkelere yönelik önlem 5 yıl süreyle tekrar uzatılmıştı.


Karar
Yapılan inceleme sonucunda, bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu belirtildi. İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ile ÇHC, Güney Kore, Tayvan ve Hindistan menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak bir NGGS açılmasına karar verildi.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz