Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Motosiklet Lastiklerinde, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

11.07.2021
10 Temmuz 2021 CUMARTESİ İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/33) yer aldı.

Tebliğ ile yerli üretici tarafından gerçekleştirilen başvuruya istinaden Çin Tayvanı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli;
4011.40 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler”,
4013.90.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler” 8714.10.30.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4011.40 gümrük tarife pozisyonunda yer alan dış lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)”
4011.40 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4013.90.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan iç lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)”

ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanıyor.


Mevcut Önlem
Söz konusu ürünelere ilişkin olarak;
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/21) ile Çin Tayvanı ve Vietnam menşeli 4011.40 GTP’i altında yer alan “motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler”in ithalatında Çin Tayvanı için CIF bedelin %6’sı, Vietnam için CIF bedelin %29’u
4013.90.00.00.11 GTİP’i altında yer alan “motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler”in ithalatında Çin Tayvanı için CIF bedelin %21’i ve Vietnam için CIF bedelin %49’u

oranında dampinge karşı kesin önlemler yürürlüğe konulmuştu.

Önlemlerin yürürlük süresi, yürütülen NGGS neticesinde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/20) ile uzatılmıştı.

Önlemlerin yürürlük süresi, yürütülen NGGS neticesinde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/34) ile önlemler değiştirilmek suretiyle uzatılmıştı.

Ayrıca, söz konusu Tebliğ ile önlem kapsamı GTİP’lere 8714.10.30.00.00 GTİP’i eklenmişti.

Bu çerçevede, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/34) ile Çin Tayvanı ve Vietnam menşeli 4011.40 GTP altında sınıflandırılan “motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler”in ithalatında Çin Tayvanı için CIF bedelin %6’sı, Vietnam için CIF bedelin %29’u; 4013.90.00.00.11 GTİP altında sınıflandırılan “motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler”in ithalatında Çin Tayvanı için CIF bedelin %21’i ve Vietnam için CIF bedelin %49’u; 8714.10.30.00.00 GTİP altında sınıflandırılan “tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4011.40 GTP’de yer alan dış lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)”in ithalatında Çin Tayvanı için CIF bedelin %6’sı, Vietnam için CIF bedelin %29’u ve aynı GTİP altında sınıflandırılan “tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4013.90.00.00.11 GTİP’de yer alan iç lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)”in ithalatında Çin Tayvanı için CIF bedelin %21’i ve Vietnam için CIF bedelin %49’u oranında dampinge karşı önlemlerin devamına karar verilmişti.

Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz