Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Ölçü Transformatörleri, Voltmetreler ve Ampermetrelere Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hk.

28.02.2021
Ölçü Transformatörleri, Voltmetreler ve Ampermetrelere gözetim uygulanmasına ilişkin hususlar 2007/10 sayılı Tebliğ ile düzenlenmektedir.

Ölçü Transformatörleri, Voltmetreler ve Ampermetrelere gözetim uygulanmasına ilişkin hususlar 2007/10 sayılı Tebliğ ile düzenlenmektedir.

Söz konusu Tebliğ’in gözetim uygulamasından muafiyet sağlanmasına ilişkin detaylarına aşağıda yer verilen 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


(2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan brüt 15 Kg. veya 50 adet veya bunlardan daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.

“(2) Bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan 5 adet veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.”


Düzenleme kapsamındaki ürünlerin detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
 
GTİP Eşya Tanımı Gümrük Kımeti  (ABD Doları/Kg*)
8504.31.29.00.00 Diğerleri 30
9030.33.70.90.00 Diğerleri (Yalnız voltmetreler ve ampermetreler) 140
9030.39.00.19.00 Diğerleri (Yalnız voltmetreler ve ampermetreler) 100

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz