Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Polyester Elyaf İthalatına Ek Mali Yükümlülük ve Tarife Kontenjanı

24.08.2021
Bugün yayınlanan Resmi Gazetede 4412 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yer aldı. Karar Polyester Elyaf İthalatında Koruma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar içeriyor.

Karar, İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No:2020/4) ile 30.05.2020 tarihinde açılan soruşturma sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Buna göre;

3 yıl süre ile olmak üzere 5503.20.00.00.00 GTİP’te bulunan Polyester Elyaf cinsi ürüne

1.dönem 0,060
2.dönem 0,058
3.dönem 0,056

ABD Doları/kg Ek Mali Yükümlülük tahsil edilecek.

Korunma önleminin uygulanacağı her bir dönem Kararın Yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere birbirini takip eden birer yıllık süreleri ifade ediyor.


Tarife Kontenjanı
Korunma Önlemine ilişkin bazı ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açıldı. Tarife kontenjanı miktar, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, ekte yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 16.593 ton olarak belirlenmiştir. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 5.531 tonu geçemeyecek.

Para Cezası
4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle bağlı ilgili hükümleri korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanacak.

Ayrıca, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler hakkında 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde ek mali yükümlülüğün iki katı para cezası uygulanacak.

Karar 30 gün (23.09.2021) sonra yürürlüğe giriyor.

Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz