Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Sanayi Tesisleri Çevreyi Kirletme Oranlarını Raporlayacak

6.12.2021
4 Aralık Cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazete ’de “Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği” yer aldı. Buna göre, belirtilen sektörlerdeki sanayi tesislerinin toprağı, suyu ve havayı kirletme oranlarını yıllık olarak raporlaması gerekecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği” 4 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlandı.

Yönetmelik kapsamında, çevrenin korunması ile yayılı kaynaklar ve sanayi kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılması için kirleticilerin salım ve taşıma kaydının oluşturulmasına yönelik usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanıyor.

Yönetmelik kapsamında; enerji sektörü, madeni yağ ve gaz rafinerileri, termik santraller ve diğer yakma sistemli tesisler, kömür değirmenleri, kömür ürünleri ve katı dumansız yakıt imal edilen tesisler, metal ürünleri ve işlenmesi, yer altı madenciliği ile ilgili faaliyetler, cam imal edilen tesisler, kimya sanayisinde yer alan tesisler, atık ve atık su yönetimi, kağıt ve ahşap üretimi ile işlenmesi, yoğun hayvancılık ve su ürünleri yetiştiriciliği, günlük 50 ton ve üzeri karkas üretim kapasiteli mezbahalar, çiğ sütün işlenmesi, elyaf ve tekstil ön işlenmesi ve boyanması için kullanılan tesisler, gemi yapımı ve boyanmasına yönelik tesisler yer aldı.

Askeri tesisler, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile yeni ürün ve süreçlerin test edilmesi için kullanılan işletmeler veya işletme bölümleri ile nükleer tesisler Yönetmeliğin kapsamı dışında tutuldu.

Tesisin KSTK sistemine kayıt olması
Yönetmeliğin Ek-1’inde listelenen faaliyetlerden biri ya da birkaçını yürütmekte olan tesisler;

- Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan tesisler için Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından 6 ay içerisinde,
- Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulan tesisler için söz konusu tesise ilişkin iznin alındığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde veya
- Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleşecek olan kapasite veya faaliyet değişikliği sonucunda KSTK raporlaması yükümlülüğü oluşan tesisler için değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde

KSTK sistemine kayıt olması gerekiyor.

Raporlama
Yıllık toplam miktarı 2 tonu aşan tehlikeli atıkların ve yıllık toplam miktarı 2000 tonu aşan tehlikesiz atıkların geri kazanım veya bertaraf için tesis dışına taşınması durumunda; taşınan tehlikeli ve tehlikesiz atığın toplam miktarlarını ve tehlikeli atıkların sınırlar ötesi hareketleri için geri kazanım veya bertaraf firmasının adı ve adresi ile geri kazanım veya bertaraf etme işleminin yapıldığı yeri Bakanlığa yıllık olarak raporlaması gerekecek.

Yönetmelik ne zaman yürürlüğe girecek?
Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan faaliyetlerden;

- Enerji sektörü ile metal üretimi ve işlenmesi için yayımı tarihinde,
- Mineral/maden sanayisi ve kimya sanayisi için yayımı tarihinden bir yıl sonra,
- Atık ve atıksu yönetimi ile kağıt ve ahşap üretimi ve işlenmesi için yayımı tarihinden iki yıl sonra,
- Yoğun hayvancılık ve su ürünleri yetiştiriciliği, gıda ve içecek sektöründe hayvansal ve bitkisel ürünler ile diğer faaliyetler için yayımı tarihinden üç yıl sonra,

Diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz