Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Şekerde İthalatında Gümrük Vergisi Sıfırlandı

27.05.2022
Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı yer aldı.

Karar ile 17.01 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan kamış veya pancar şekerinin ithalatında 400.000 ton için 15.10.2022 tarihine kadar tarife kontenjanı uygulanacak.

Söz konusu tarihe kadar yapılacak kamış veya pancar şekeri ithalatında gümrük vergisi ve ek mali yükümlülükler sıfır (0) olarak uygulanacak. Belirlenen miktar dışında kalan ürünlerde ise mevcut olarak uygulanan gümrük vergisi ve ek mali yükümlülükler uygulanacak.

Tarife Kontenjanı Başvuruları ve Dağıtımı
Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca 17.01 GTP’de sınıflandırılan şeker ithalatında açılan tarife kontenjanı, C şekeri tahsisat belgesi sahibi firmalar öncelikli olmak üzere, söz konusu ürünü şekerli mamul üretiminde hammadde olarak kullanan sanayici firmalara dağıtılacak.

Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvuruların, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 10 gün içerisinde, Bakanlık web sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-İşlemler” bağlantısı altında bulunan “İthalat Belge İşlemleri” kısmından elektronik imza ile yapılması gerekiyor.

Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin yapılan başvurularda, ikinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Yeni Başvuru Giriş” ekranında Belge Türü olarak “TPS-0954-İthal Lisansı (Tarım-Otonom)”, Tebliğ/Karar olarak da bu Tebliğ seçilmesi gerekiyor. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup Ek-1’de yer alan bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza atılması suretiyle başvurunu tamamlanıyor.

Ek-1’de yer alan bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak içermeyen veya başvuru süresi içerisinde yapılmayan başvurular olumsuz sonuçlandırılacak.

Firmalara başvuruda talep ettiği tarife kontenjanı miktarından daha fazla miktarda tahsisat yapılmayacak.

Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması durumunda, talepler aynen karşılanacak. Ancak, değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde Ek-1’de sunulan bilgi ve belgeler dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz