Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Yönetmeliğinde Değişiklik

23.08.2021
Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı.

Yayınlanan Yönetmelikte Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelikte gerçekleştirilen değişiklik ve eklemeler bulunuyor.

Söz konusu Yönetmelik ile Üretim Esasları başlıklı 5. Maddesinin h fıkrasında değişikliğe gidildi.

Buna göre;

İmal edilen ses ve gaz fişeği atabilen silahların kapak takımı/sürgü ile namlu veya gövdesine, toplu tabancalarda gövde veya topa; varsa şekli ile Marka Tescil Belgesinde belirtildiği biçimde marka, model, çap bilgisi silinmeyecek şekilde işlenecek. Ayrıca aynı silahların kapak takımı/sürgü ile namlu veya gövdesine, toplu tabancalarda gövde ve topa Bakanlıkça belirlenen formatta seri numaraları silinmeyecek şekilde işlenecek.

Yapılan değişiklikle, aynı yönetmeliğin İthalat başlıklı 12. Maddesine bir ekleme yapıldı. Yapılan ekleme ile;

Film, tiyatro, sinema, şenlik, kutlama ve tören gibi etkinlikler için kullanılacak ses ve gaz fişeği atabilen silahların ithalinde bu maddenin ilk dört fıkrasında yer alan koşullar aranmayacak Bu silahlar için geçici ithalat izni Emniyet Genel Müdürlüğünün uygun görüşü üzerine Gümrük İdaresince verilecek. Verilen süre sonunda Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirimde bulunularak silahlar tekrar ihraç edilecek veya Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinde imha edilmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilecek. Söz konusu silahların imhası halinde Gümrük İdaresine bilgi verilerek geçici ithalat rejiminin ibrası sağlanabilecek.


Yönetmeliğin 15 maddesine yeni bir fıkra ve Geçici Madde 2 eklendi. Yapılan eklemeler şu şekilde;

Yönetmeliğin 15 inci maddesine eklenen fıkra şu şekilde;

Film, tiyatro, sinema, şenlik, kutlama ve tören gibi etkinlikler için kullanılacak ses ve gaz fişeği atabilen silahların satışında satın alma yetkilendirme ve izin işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. Bu etkinlikler için kullanılacak silahlarda genel satış amaçlı silah satın alma şartları aranmayacak. Satın alma işlemi sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından süreli olarak izin verilecek ve kullanılacak silahlar için bildirim kartı düzenleme işlemi yapılmayacak. Verilen süre sonunda izin verilen silahlar Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinde imha edilmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilecek veya ihraç edilecek.

Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde şu şekilde;

Dağıtıcıların, yürürlükten kaldırılan Yönetmelik kapsamında üretilen ürünlerin satışını bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde gerçekleştirmeleri gerekiyor. Dağıtıcıların, 1 yılın sonunda satışı gerçekleştirilmeyen ürünlerini, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinde imha edilmek üzere bağlı bulunduğu kolluk birimine teslim etmeleri gerekiyor.

Üreticiler, yürürlükten kaldırılan Yönetmelik kapsamında almış oldukları Üretim İzin Belgelerinin geçerliliği bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 3 ay sonra sona eriyor. Üreticiler, 3 ayın sonunda satışı gerçekleştirilmeyen ürünlerini, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinde imha edilmek üzere bağlı bulunduğu kolluk birimine teslim etmeleri gerekiyor.

Resmi Gazete'ye ulaşmak tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz