Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Sim Kartlı Saatler Cep Telefonu Statüsünde Değerlendirilecek

7.04.2021
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü “Posta Veya Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Gelen Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlar” hakkında bir yazı yayımladı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü “Posta Veya Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Gelen Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlar” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; 19.10.2020 tarihli ve 2020/25 sayılı Genelgenin 10 uncu maddesinde, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla getirilen cep telefonlarına ilişkin düzenlemeye yer verildiği anımsatıldı.

Kişisel kullanım amacıyla yurt dışından posta ve hızlı kargo yoluyla SIM (Subscriber Identity Moduie-Abone Kimlik Modülü} kart takılabilen cep telefonu olmayan, ancak teknik özellikleri gereği cep telefonu özelliği taşıyan akıllı saat ve tablet bilgisayar siparişi verilebildiği belirtildi. Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 17.02.2021 tarihli ve 61553281 sayılı yazısında, son zamanlarda SİM kartlı akıllı saat ve tablet bilgisayarların posta yoluyla sipariş verilme hızında bir artış gözlemlendiğinden posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen elektronik kimlik bilgisini haiz (akıllı saat, tablet bilgisayar, diz üstü bilgisayar gibi) cihazların, yaşanan sıkıntıların önlenmesi ve uygulamada birlikteliğin sağlanması açısından 2020/25 sayılı Genelge kapsamında değerlendirilmesinin uygun olacağı ifade edildi.

12.07.2014 tarihli ve 29058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Daire Yönetmelik"in "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinde, bu Yönetmeliğin, uluslararası dolaşım hizmeti alan kullanıcılara ait elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar hariç olmak üzere işletmeciler tarafından hizmet sunulan elektronik kimlik bilgisini haiz tüm cihazları kapsadığının hüküm altına alındığı anımsatıldı.

Söz konusu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş olan ithalatçı veya imalatçının, ilgili mevzuat çerçevesinde ithal veya imal ettiği cihazlara ait IMEI numaralarının kayıt altına alınması, 14 üncü maddesinde, yolcu beraberinde getirilen cihazın kayıt altına alınmasına ilişkin düzenlemeye yer verildiği belirtildi. Buna göre; Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik'in 13 ve 14 üncü maddeleri ile Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğin 4 üncü maddesi düzenlemesine göre, söz konusu cihazların bireysel kayıtlarının ancak yurt dışından yolcu beraberinde getirilmesi durumunda mümkün olduğu ifade edildi.

Bu çerçevede, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye’ye getirilen, SİM kart takılabilen tablet bilgisayar ve diz üstü bilgisayarların ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde bireysel kayıtlarının yapılmasının mümkün olmadığı; söz konusu cihazların SİM kart özellikleri dışında asli fonksiyonları gereği bilgisayar olarak kullanılabileceklerinden, 2009/15481 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde tesliminin mümkün olduğu belirtildi.

Bununla birlikte, elektronik kimlik bilgisini haiz akıllı saatlerin bireysel kullanım amacıyla posta ve posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi durumunda, 2020/25 sayılı Genelgenin 10 uncu maddesi kapsamında değerlendirilerek işlem yapılması gerektiği bildirildi.

Konu ile ilgili “Posta ve Hızlı Kargo Genelgesi” haberimize ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Genelge Madde 10) “2020/25 Cep telefonunun muafen serbest dolaşıma sokulabilmesi için, sadece yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde olması gerekmektedir. Dolayısıyla, yolculuk öncesi veya sonrasında gönderilen yolcu beraberi eşya kapsamı dahil olmak üzere, cep telefonunun posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muafen veya vergileri ödenerek hiçbir surette getirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bununla birlikte, yurt dışına giden yolcuların IMEI numarası halihazırda kayıtlı olan cep telefonlarının yurt dışında kalması ve bu telefonların Kararın 58 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerde posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla geri gönderilmesi durumunda, söz konusu telefonların IMEI numaralarının kayıtlı olduğunun “http://www.mcks.gov.tr/tr/imeisorgu.php” adresinden yapılacak sorgulama sonucu teyit edilmesi halinde muafen teslim edilmesi mümkündür. Bu durumda sistemde “YLCO” muafiyet kodu kullanılarak beyan yapılır.”


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz