Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Sonradan İbraz Edilen Menşe Şahadetnameleri ve İlave Gümrük Vergisi Hk.

24.12.2020
Gümrük Yönetmeliğinin “Eşyanın Menşeini Tevsik Eden Belgelerin Sonradan İbrazına İlişkin Geçiş Hükümleri” başlıklı Geçici 16. Maddesine 20 Ekim 2020 tarihinde yapılan değişiklikle 3. bir fıkra eklenmiş ve menşe şahadetnamesinin beyanname tescilinden sonra gümrük idaresine ibraz edilmesi mümkün kılınmıştı.

Gümrük Yönetmeliğinin  “Eşyanın Menşeini Tevsik Eden Belgelerin Sonradan İbrazına İlişkin Geçiş Hükümleri” başlıklı Geçici 16. Maddesine 20 Ekim 2020 tarihinde yapılan değişiklikle 3. bir fıkra eklenmiş ve menşe şahadetnamesinin beyanname tescilinden sonra gümrük idaresine ibraz edilmesi mümkün kılınmıştı.

Söz konusu düzenleme metninde; “İlave Gümrük Vergisi” ibaresinin geçmemesi sebebiyle, Geçici 16/3. maddenin ilave gümrük vergisini kapsayıp kapsamadığına dair tereddütler İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği vasıtasıyla, Gümrükler Genel Müdürlüğüne iletilmiştir.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin 59868634 sayılı cevabi yazılarında;

Söz konusu madde metninde yer almayan ilave gümrük vergisinin Geçici 16/3 üncü madde kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.


GEÇİCİ MADDE 16/3 

Bu fıkranın yayımı tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde menşe şahadetnamesi bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin bu fıkranın yayımı tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde gümrük idaresine ibrazı mümkündür.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz