Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Tekstil Sektöründe Çevre Etiketi Uygulamaları

1.04.2021
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, “Tekstil Sektöründe Çevre Etiketi Uygulamaları” hakkında bir duyuru yayımladı.

Duyuruda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Türkiye’de sürdürülebilir çevre hedefleri doğrultusunda, yaşam döngüsü boyunca çevresel etkileri azaltılmış ürün veya hizmetleri teşvik etmek, tüketicilere doğru ve bilimsel temeli olan bilgi akışını sağlamak için gönüllülük esasına dayanan çevre etiketi sisteminin 19.10.2018 tarihli ve 30570 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Etiketi Yönetmeliği ile birlikte hayata geçirilmiş olduğu; bahse konu Yönetmelik ile ürün veya hizmetlerin doğal kaynağının kullanımının ve hammadde aşamasından başlamak üzere üretim, kullanım, tüketim, geri dönüşüm gibi evrelerini de kapsayacak şekilde nihai bertaraf aşamasına kadar geçen yaşam döngüsünün bütün süreçlerinde, ekosistemlerin bozulmasının önlemesinin ve doğal kaynakların tüketiminde çevre, insan, sağlık, iklim ve doğal yaşamın üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltmasının amaçlandığı ifade edildi.

TS EN ISO 14024 Tip 1 Çevre Etiketlemesi standartları dikkate alınarak uygulanan Türkiye Çevre Etiketi Sistemi'nde tekstil ürün grubuna yönelik kriterlerin 13.05.2019 tarihinde yayımlanmış olduğu, daha sonra sektör görüşleri de alınarak 26.12.2020 tarihinde güncellendiği, güncel kriterlerin https://cevreetiketi.csb.gov.tr adresinde yer aldığı belirtildi.

Bununla birlikte Türkiye’nin önemli sektörlerinden biri olan tekstil sektöründe şu ana kadar kriterleri sağlayıp çevre etiketi kullanıcısı olmaya hak kazanan bir firma bulunmadığı, sektörde hem iç pazarda tüketicilerin çevreye duyarlı ürünlere yönelik beklentilerini karşılamak hem de uluslararası düzeyde çevre etiketi tanıtımımızın yeterli seviyede yapılabilmesi için çevre etiketine sahip ürün sayımızın arttırılmasının önem arz ettiği, özellikle Covid-19 pandemisi ile birlikte günden güne artan çevre hassasiyeti dikkate alındığında çevre etiketi uygulaması ile birlikte tüketicilerin ürünün çevresel performansına ilişkin bilgi sahibi olduğu ve işletmelerin ise çevresel performansa verdikleri önem ile marka değerlerini yükseltebildiği ifade edildi.

Öte yandan, Türkiye Çevre Etiketi Sistemi ISO 14024 standartlarına göre yürütüldüğü için bu konuda güvenilirliği ile diğer çevresel beyana dayanan etiket sistemlerinden ayrıştığı, sistem kapsamında doğrulama faaliyetlerinin ise Türk Standartları Enstitüsü tarafından yürütüldüğü bildirildi. Çevre etiketinin işletmelere sağlayacağı avantajlar şu şekilde;

Tüketicinin doğru bir şekilde bilgilendirilmesi ve çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirilmesi,

Üretici açısından hem çevresel değerlerin korunmasını hem de ekonomik verimliliğin teşvik edilmesi,

Zararlı kimyasal içermediği doğrulanmış tekstil ürünlerinin daha kolay bir şekilde reklamının yapılabilmesi,

Piyasa gelişiminin çevresel hassasiyet göz önünde bulundurularak uyarlanması,

Güncel koşullara göre üretim süreçlerinin sürekli iyileştirmeye teşvik edilmesi,

Tüketiciye çevreye duyarlı hizmeti tercih etme imkânı sunması,

İşletmelerin, pazarlama stratejilerini sürdürülebilir pazarlama üzerinden kurmasına imkan sağlaması.

Anılan yazıda ayrıca Türkiye Çevre Etiketi Sistemine ilişkin detaylı bilgilerin https://cevreetiketi.csb.gov.tr adresinde yer aldığı, çevre etiketi uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi isteyen firmaların, kurum ve kuruluşların cevreetiketi@csb.gov.tr e-posta adresi aracılığıyla çevrimiçi toplantı için randevu talebinde bulunabileceği ve ürünlerine çevre etiketi kullanım hakkı almak için Bakanlıklarına başvuru yapabileceği belirtildi.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz